Twitter

 Request for Liturgical Celebration led by the Archbishop

 Archbishop's Homilies

"Our hope is to be lifted away from our sin and like Mary to pass from death to life" - The Archbishop on the feast of the Assumption

Mass on the Feast of the Assumption, celebrated at the Minor Basilica in Mosta

"Our Lady sheds light on eternity" - The Archbishop

L-investitura tal-kanonċi l-ġodda tal-Kapitlu Metropolitan lejlet il-festa ta' Santa Marija Mtellgħa s-Sema

St Cajetan's Profound Humility - The Archbishop

Quddiesa tal-Ewwel Tridu fil-Festa ta’ San Gejtanu, fil-Ħamrun

The Mother of Mercy - The Archbishop

Quddiesa fil-festa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu

"Let us be neighbours to each other" - The Archbishop

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Raħal Ġdid

Being disciples and servants of God - The Archbishop

Mass marking the closure of the Chapter of the Congregation Daughters of the Sacred Heart

"Society must help the police for there to be justice" - The Archbishop on Police Day

Quddiesa fl-okkażjoni tal-205 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija

The Archbishop's advice: Pray and encourage others to do the same

Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu, abbati u patrun tal-Ewropa

The Archbishop's panegyric on St Paul's feast

Quddiesa fil-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl

St Peter and St Paul: Witnesses of human weakness and of God's love and mercy

Mass on the feast of St Peter’s and St Paul’s martyrdom

We must learn from Zechariah how to praise the Lord - The Archbishop

Quddiesa fil-festa ta' San Ġwann il-Battista u f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' grupp ta' saċerdoti

"Let us never tire of proclaiming and delivering the Good News" - The Archbishop

Quddiesa f’għeluq l-400 sena tal-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu u l-136 sena mis-sejħa tal-Madonna lil Karmni Grima u Franġisk Portelli

The Responsibility of a Catholic: Bringing the love of Jesus to the world - The Archbishop on Corpus

Quddiesa fil-festa tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Sidna Ġesù Kristu

The Archbishop's homily at the beginning of his Pastoral Visit in Birgu

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali fil-Birgu u l-għoti tal-Ewwel Tqarbina

Sette Giugno: Summary of the Archbishop’s homily

Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi tas-Sette Giugno f'għeluq il-mitt sena mill-ġrajja

"Be an instrument through which Jesus calls each one of us" - The Archbishop to the new archpriest of Siġġiewi

Quddiesa tal-pussess ta' Dun Josef Mifsud, l-arċipriet il-ġdid tal-parroċċa tas-Siġġiewi


 Archbishop's Calendar