Twitter

 Request for Liturgical Celebration led by the Archbishop

 Archbishop's Homilies

"Illum huwa l-jum ta’ min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf" - L-Arċisqof f'Ħamis ix-Xirka

It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

"We welcome the figure of the President of the Republic as a symbol of our national unity" - The Archbishop

Mass For Our Country on the inauguration of the President of the Republic of Malta, H.E. Dr George Vella

"Brother Louis: A shining star on others" - The Archbishop

Quddiesa fil-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta' Brother Louis Camilleri F.S.C.

"Titbegħidx mill-qrar, ersaq lejn il-qrar" - Il-parir tal-Arċisqof għal dan ir-Randan

Pellegrinaġġ u Quddiesa bl-istatwa ta' Ġesù Redentur fl-Isla

"We have found in you a gentle and humble in heart shepherd" - Archbishop Scicluna to Archbishop Emeritus Paul Cremona

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo

We must be bridges of humility and forgiveness just like Mgr Ġużeppi Mercieca - The Archbishop

Quddiesa fit-tielet anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca

The true meaning of fasting during Lent

Quddiesa matul l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku

'We must learn from Our Lady to deal with life as it is' - The Archbishop

Quddiesa wara l-pellegrinaġġ penitenzjali ta' Ħadd in-Nies

Why do we fast, pray and do charity during Lent?

Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied fil-bidu tar-Randan Imqaddes

The Archbishop’s appeal to refrain from destroying what is beautiful to make money

Message during the book launch of "The Apostolato of the Conventual Church of St John in Valletta” and the inauguration of the restored altarpiece depicting The Conversion of St Paul, painted by Mattia Preti

Inutli nqim statwa tal-injam u mbagħad f’qalbi nobgħod lil xi ħadd jew nuża kliem ta' disprezz - L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan u f'għeluq il-75 sena mill-ewwel purċissjoni tal-istatwa titulari f'Ħal Qormi


 Archbishop's Calendar