"Il-Mulej jagħtina d-dawl biex fil-kampanja ngħidu: “dak ħolqien ta’ Alla”, mhux neqirduha" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mat-tfal, matul il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

Ejjew inkejlu qalbna bl-atteġjamenti tat-tjieba, il-ġustizzja u l-verità – L-Arċisqof

L-Arċisqof jibda l-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

“Ħares lejn il-wiċċ għażiż tar-Redentur u ħallih jgħidlek: “jiena naħfirlek” – L-Arċisqof

L-Arċisqof imexxi pellegrinaġġ bl‑istatwa devota ta’ Ġesù Redentur u jiċċelebra Quddiesa fl-Isla

"Bil-karattru ġwejjed tiegħu Mons. Mercieca seta’ jħoll il-muntanji ta’ preġudizzji" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b’suffraġju ta’ Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca, fl-ewwel sena mill-mewt tiegħu

"L-iskola Kattolika trid tkun bieb miftuħ għall-umanità" - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jippresiedi attività kommemorattiva f'għeluq l-ewwel sena mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca

"Insellem minn hawn il-memorja ta’ Isqof tal-Azzar" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b'suffraġju tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca, fil-Kurja

"Il-ġustizzja tagħna ġejja mill-ħniena tal-Mulej" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-anzjani fil-Kappella tal-Little Sisters of the Poor

“RTK has to be an oasis of expression in this country” - The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass on the 25th anniversary of RTK Radio