The Auxiliary Bishop's homily on Maundy Thursday

It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

"The mother that never abandons us" - The Auxiliary Bishop

Quddiesa f'Jum id-Duluri mal-ħaddiema u l-pazjenti tal-Isptar Mater Dei

Let us appreciate the treasure of the Sacrament of Confession - The Auxiliary Bishop

Quddiesa bħala parti mill-Viżta Pastorali fl-Imtarfa

"By the Lord has this been done"

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-presbiterat ta' Mons. Pawl Camilleri u Mons. Victor Zammit Mckeon

The silent figure - Bishop Galea-Curmi on the feast of St Joseph

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp

Much more than a ftira

An article by the Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

Respect to those who deserve it

Quddiesa mill-100 sena mit-twelid ta' Dun Edgar Vella

Three words from the grotto of Lourdes

Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f'Lourdes

Three words that mean a lot

Quddiesa waqt żjara fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl

United for the protection of human life

Mass on the occasion of the Day for Life 2019