"Il-Mulej jagħtina d-dawl biex fil-kampanja ngħidu: “dak ħolqien ta’ Alla”, mhux neqirduha" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mat-tfal, matul il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

Ejjew inkejlu qalbna bl-atteġjamenti tat-tjieba, il-ġustizzja u l-verità – L-Arċisqof

L-Arċisqof jibda l-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

“Ħares lejn il-wiċċ għażiż tar-Redentur u ħallih jgħidlek: “jiena naħfirlek” – L-Arċisqof

L-Arċisqof imexxi pellegrinaġġ bl‑istatwa devota ta’ Ġesù Redentur u jiċċelebra Quddiesa fl-Isla

"Bil-karattru ġwejjed tiegħu Mons. Mercieca seta’ jħoll il-muntanji ta’ preġudizzji" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b’suffraġju ta’ Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca, fl-ewwel sena mill-mewt tiegħu

"L-iskola Kattolika trid tkun bieb miftuħ għall-umanità" - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jippresiedi attività kommemorattiva f'għeluq l-ewwel sena mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca

"Insellem minn hawn il-memorja ta’ Isqof tal-Azzar" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b'suffraġju tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca, fil-Kurja

"Il-ġustizzja tagħna ġejja mill-ħniena tal-Mulej" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-anzjani fil-Kappella tal-Little Sisters of the Poor

“RTK has to be an oasis of expression in this country” - The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass on the 25th anniversary of RTK Radio

"I exhort to you that through our means of communication will remain, without fear, a witness to the truth" - The Archbishop

Message by Archbishop Charles J. Scicluna on the occasion of the 25th anniversary of RTK Radio

"Continue this mission to give witness that Jesus is truly the Saviour of the world" - The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass on the occasion of the 50th Presbyteral Ordination of a group of priests

"Jesus who abolished death and brought life and immortality to light through the Gospel (2 Tim 1:10)" - The Archbishop

The Archbishop consecrates the altar and the Church of the Holy Cross, in Floriana

"Il-Kelma tal-Mulej hija għajxien għalina" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u jmexxi Pellegrinaġġ f'Ħadd in-Nies, Ħaż Żabbar

“Consider yourselves protagonists in the life of the Church in Malta" - The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass with youts on the 30th anniversary of Youth Fellowship

“Our Lord resisted temptations...by using the Word of God as a shield" - The Archbishop

The Archbishop consecrates the altar of the Chapel at the Clergy House, Birkirkara

Fasting gives us again direction of freedom and salvation in our lives - The Archbishop

The Archbishop celebrates Mass during a Lenten retreat for Curia, Caritas and Ecclesiastical Tribunal employees