L-Assemblea Djoċesana u s-Sinodu


  • L-Assemblea Djoċesana 2018 ser issir 15-il sena minn tmiem is-Sinodu Djoċesan tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, li sar bejn l-1999 u l-2003.

    Mons. Arċisqof ried li fl-assemblea ta’ din is-sena (22 u 23 ta’ Novembru), issir evalwazzjoni tad-dokumenti tas-Sinodu li jitrattaw tmien temi partikulari: Viżjoni ta’ Knisja komunjoni, Kultura-Soċjetà-Knisja, Lajċi Nsara, Xandir tal-Kelma, Liturġija u Sagramenti, Djakonija u Ġustizzja, Żwieġ u Familja, Adolexxenti u Żgħażagħ. Fis-snin ta’ wara s-Sinodu ġew trattati wkoll il-persuni b’diżabbiltà u l-media.

    Fi spirtu ta’ djalogu, il-Knisja ser tibda proċess fejn tħares lejn l-iżviluppi li seħħew fil-kultura u s-soċjetà Maltija fl-aħħar snin, u tara kif permezz tal-Assemblea Djoċesana għandha tkompli twassal il-Bxara t-Tajba. Dan biex il-Knisja mhux biss tagħraf imma twieġeb għas-sinjali taż-żminijiet b’ħidma pastorali li taqdi bl-aħjar mod il-missjoni tagħha fid-dawl tat-tagħlim tal-Papa Franġisku. 

    Biex dan isir, il‑kappillani u rappreżentanti tal‑parroċċi kollha, il-provinċjali tal-kongregazzjonijiet reliġjużi, il‑kapijiet tal‑iskejjel tal‑Knisja u l‑mexxejja tal‑għaqdiet u l‑movimenti Kattoliċi huma mistiedna jieħdu sehem f’din l-Assemblea Djoċesana, flimken ma’ persuni oħra f’kunsilli tal-Arċidjoċesi. L-Assemblea ser issir fil-Katekumenju, il-Mosta, fejn kien sar is-Sinodu Djoċesan.

     Filmati fuq YouTube