Stennija fis-Sena l-Ġdida

  • Il-bidu ta’ sena ġdida jistedinna nħarsu ‘l quddiem b’tama u kuraġġ. Il-kuraġġ tagħna hu mibni fuq it-tama li Alla jixtiqilna l-ġid u hu dejjem magħna: “Jiena magħkom dejjem sa l-aħħar taż-żmien” (Mt 28,19-20).  B’entużjazmu u ottimiżmu ngħixu sena ohra bil-ghajnuna t’Alla li fiha aħna nikbru fil-għerf u l-grazzja u ngħinu lill-oħrajn biex jagħmlu l-istess.

    Aħna u nistennew id-deċiżjoni tal-Papa Franġisku dwar l-Arċisqof l-ġdid tagħna, ejjew inkomplu nitolbu lill-Ispirtu Qaddis tal-Mulej biex idawwal l-imħuħ u l-qlub, u jagħtina don ta’ ragħaj skond il-qalb tiegħu. 

    Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

    Għar-regolamenti u riżultati tal-poloz tad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja agħfas hawn.
    Għal iktar informazzjoni ċempel fuq 27790060 jew 27790077 jew ibgħat email​fuq admissions@maltadiocese.org