Ewropa magħquda favur il-ġid komuni


 • X’tip ta’ soċjetà jien imsejjaħ nibni? Kif nista’ ngħin lil min qed ibati minħabba l-egoiżmu ta’ ħaddieħor? X’nista’ nagħmel fiċ-ċokon tiegħi biex inħalli ambjent aħjar lil ta’ warajja? Fuq liema bażi għandi nagħżel kandidat minn ieħor fl-elezzjonijiet lokali u Ewropej?

  Dawn huma wħud mill-mistoqsijiet li jqajjem id-dokument ta’ riflessjoni mħejji mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fl-okkażjoni tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali f’Mejju li ġej.

  Ir-riflessjonijiet f’dan id-dokument huma bbażati fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja u jittrataw il-ġustizzja soċjali, il-ħarsien tal-ambjent, il-paċi globali, u r-rispett għad-dinjità u d-drittijiet tal-bniedem.

  Matul dan iż-żmien tar-Randan, permezz ta’ dan id-dokument, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tistieden lil kull min jixtieq jagħrbel il-kuxjenza tiegħu u jirrifletti fuq l-irwol tan-Nisrani fis-soċjetà biex b’mod prattiku jdawwal il-mod ta’ għejxien fis-soċjetà tal-lum.

  Agħfas hawn biex tniżżel id-dokument ta’ riflessjoni tal‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi.

  1Filmati fuq YouTube