Laudato Si'

  • L-Enċiklika l-ġdida tal-Papa Franġisku dwar kif ngħożżu d-dar komuni tagħna hija l-ewwel dokument tal-Knisja ddedikat għas-suġġett tal-ambjent. Din l-Enċiklika qed tkompli toħloq għarfien dwar ir-responsabbiltà li għandna lejn l-ambjent, u dwar kemm il-ġenerazzjonijiet futuri jistħoqqilhom ambjent aħjar, partikolarment fid-dawl tad-dibattitu li għaddej f’pajjiżna dwar diversi proġetti proposti.

    Fil-preżentazzjoni tal-Enċiklika li saret fis-Seminarju, l-Arċisqof Charles J. Scicluna saħaq dwar dak li qal il-Papa, jiġifieri li d-dmirijiet lejn in-natura jiffurmaw parti mill-fidi Nisranija tagħna, mingħajr ebda għażla. Tenna li l-art hi wirt komuni li għandu jitgawda minn kulħadd, u min għandu parti minnu għandu jużah b’rispett. L-Arċisqof appella lill-politiċi Maltin biex flimkien mal-Knisja jaħdmu fi spirtu ta’ rikonċiljazzjoni u onestà biex jassiguraw ħajja sostenibbli. Niżżel l-Enċiklika minn hawn.

    Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

    Għar-regolamenti u riżultati tal-poloz tad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja agħfas hawn. Għal iktar informazzjoni ċempel fuq 27790060 jew 27790077 jew ibgħat email​ fuq admissions@maltadiocese.org