'Kelma ta’ Ħabib' għall-Milied


  • Fi kliem l-Arċisqof Charles. J. Scicluna “l-Isqof huwa ragħaj, leader u għalliem, imma fuq kollox huwa ħabib tal-poplu tiegħu”. Dan il-Milied, akkwista t-tieni volum tal-ktieb ‘Kelma ta’ Ħabib’ li jiġbor l-omeliji u l-messaġġi tal-Arċisqof Scicluna bejn Novembru 2015 u l‑Festa ta’ Kristu Re 2016.

    ‘Kelma ta’ Ħabib’ jinkludi bosta riflessjonijiet dwar il‑ħniena ta’ Alla fid‑dawl tal‑Ġublew Straordinarju tal‑Ħniena li sejjaħ il‑Papa Franġisku. Fid‑diskorsi tiegħu, Mons. Scicluna jitkellem ukoll dwar diversi realtajiet importanti għas‑soċjetà Maltija fosthom l‑ambjent, il‑valuri tad‑djalogu, l‑għaqda, il‑libertà u l‑karità.

    B’aktar minn 700 paġna, inkluż 50 paġna ta’ ritratti, ‘Kelma ta’ Ħabib’ joffri wkoll il-possibilità lill-qarrej li  jara ċ-ċelebrazzjonijiet tal-Arċisqof u jisma’ l-omeliji tiegħu fuq YouTube.

    Dan il-Milied, nistednuk tixtarr din il-kelma ta’ ħabib u twassal din il-kelma lil ħaddieħor.