L-alfabett tal-ħolqien u l-mixja favur il-ħajja


  • Ix-xewqa għat-tfal hija xewqa qaddisa, u dak kollu li nistgħu nagħmlu biex ngħinu lill-koppji li ma jistax ikollhom tfal biex ikunu jistgħu jħaddnu l-ulied huwa ta’ min ifaħħru u jbierku. Id-dinjità ta’ dan il-proċess tat-tnissil u t-twelid tat-tfal jitlob li jkunu frott l-att tal-imħabba bejn il-missier u l-omm bijoloġiċi tat-tarbija. Meta nibdew nitkellmu dwar irġiel u nisa li jagħtu ċ-ċelloli tat-tnissil tagħhom lill-oħrajn, qegħdin infarrku din l-għaqda importanti.

    L-embrijun, li huwa ħajja umana fl-istadji bikrin tagħha, għandu d-dinjità tiegħu. Meta niffriżaw embrijun qegħdin inċaħħdu lil ħajja umana mill-iżvilupp naturali tagħha u qegħdin ukoll inpoġġuha fil-periklu li, fi proċess biex titneħħa l-friża, tista’ tmut.

    It-tfal li ma jafux minn fejn ġiet iż-żerriegħa ta’ missierhom jew il-bajda ta’ ommhom huma orfni għaliex m’għandhomx aċċess għall-identità bijoloġika u kulturali tal-veru ġenituri tagħhom.

    Bit-teknoloġija li l-Istat jixtieq jawtorizza qegħdin infarrku l-alfabett tal-ħolqien. Mhux kull ma nistgħu nagħmlu għandna nagħmluh. Huwa d-dover tagħna li niddefendu l-vuċi ta’ dawn it-tfal li għadhom kif jitnisslu, ta’ dawn l-embrijuni li għad m’għandhomx vuċi.

    Għalhekk, il-bnedmin kollha ta’ rieda tajba huma mistiedna jipparteċipaw fil-mixja favur il-ħajja li ser issir nhar il-Ħadd li ġej fl-4pm, minn Kastilja sal-Parlament. Aqra aktar.A reality check

15/04/18