L-isbaħ xewqat u talb għall-Arċisqof


 • Nirringrazzjaw lil Alla li Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna issa jinsab tajjeb, wara li kellu jidħol l-isptar f’Santiago biex isirlu intervent waqt il-missjoni fiċ-Ċilì li l-Papa Franġisku fdalu f'idejh.

  Nuru s-solidarjetà sħiħa tal-Knisja f'Malta u Għawdex mal-Arċisqof Scicluna.

  Inħeġġu lil kulħadd biex inkomplu nitolbu għalih ħalli jagħmel konvalexxenza tajba u jkompli jaqdi lil Kristu u lill-Knisja b'dedikazzjoni sħiħa.


  ✠ Mario Grech                                                                        ✠ Pawlu Cremona
      Isqof ta’ Għawdex                                                                   Arċisqof Emeritu ta’ Malta

      Joe Galea Curmi
      Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta


Talb għar-Randan

21/02/18