Il-mument l-iktar qawwi ta' libertà reliġjuża

 • Il-qawmien ta’ Ġesù Kristu mill‑mewt joffri opportunità għalina lkoll, l-opportunità ta’ ħajja ġdida u eterna. Dan jiddependi minn kemm aħna lesti nħallu lil Ġesù jgħammar f’qalbna. Fil‑messaġġ tiegħu għall‑Għid, l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jħeġġiġna biex ma nibżgħux niftħu qalbna għal Ġesù. Il‑Mulej Ġesù hu umli u dejjem jistedinna: "Ejjew u taraw” (Ġw1, 39).

  Minkejja r‑rebħa tiegħu fuq id‑dnub u l‑mewt, Ġesù xorta jħallina liberi nagħżlu jekk nimxux warajh jew niċħduh. “Hu ma jimponix ruħu, jirrispetta l-libertà tagħna, u dan hu l-iktar mument qawwi ta’ libertà reliġjuża. Il-Mulej, fil-qawmien glorjuż tiegħu, huwa stedina biex inħarsu u naraw l-qabar vojt”, jgħid l-Arċisqof.

  Dan il‑Għid, “Qiegħed fil-Mulej l-għaxqa tiegħek, u hu jagħtik dak li tixtieq qalbek” (Salmi 37, 4). Nawgurawlkom Għid qaddis.

  Agħfas hawn biex taqra l-artiklu tal-Arċisqof għall-Għid.

   

  Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

  Għar-regolamenti għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja agħfas hawn. Għal iktar informazzjoni ċempel fuq 27790060 jew 27790077 jew ibgħat email​ fuq admissions@maltadiocese.org.