Bonus Altor (Missier twajjeb)


  • Fl-omelija tal-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżilarju l-ġdid ta’ Malta, l-Arċisqof Charles J. Scicluna awgura li l-Isqof Galea-Curmi jkun bonus altor, jiġifieri missier twajjeb li jmantni lil uliedu bl‑għożża u bl‑imħabba.

    L-Arċisqof qal li l-missjoni ta’ isqof fid-dinja tal-lum hi li jkun sinjal ċar u veru tal‑preżenza ta’ Ġesù fost il‑poplu tiegħu. Huwa talab lil Alla biex l-Isqof Galea-Curmi jkun ambaxxatur ta’ Kristu billi jwassal il‑bxara t‑tajba lill‑fqajrin, idewwi l‑qalb miksura, iħabbar il‑ħelsien lill‑imjassrin u lill‑ħabsin il‑ftuħ tal‑ħabs, ifarraġ lill‑imnikktin u jferraħ lil dawk li jibku. Dan bl-istess mod li Ġesù wera l-imħabba tiegħu u l-ispirtu ta’ qadi u għotja sħiħa fil-ġest tal-ħasil tar-riġlejn tal-appostli.

    Il-Knisja f’Malta tisieden lill-Insara jitolbu sabiex l-Isqof Galea-Curmi jkun bonus altor, missier twajjeb.

    Agħfas hawn biex tara waqtiet mill-Ordinazzjoni Episkopali.


     Filmati fuq YouTube