Fil-ħlewwa ta' Mejju


  • Mejju, ix-xahar fejn in-natura tilbes il-libsa tal-ħajja u l-kuluri, huwa żmien speċjali għalina l-Kattoliċi: hu x-xahar iddedikat lil Marija Omm Alla, Omm il-Vokazzjonijiet.

    Fil-ħin li Marija qalet lill-Anġlu Gabrijel: “Jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek,” hi saret il-patruna ta’ kull saċerdot u reliġjuż sal-aħħar taż-żminijiet. L-iva tagħha lill-Mulej biex issir ommu, għamlitha Omm tal-vokazzjonijiet kollha tal-ħajja saċerdotali u reliġjuża.

    Iżda Marija ma kinitx biss omm, kienet ukoll mart Ġużeppi, li minkejja d-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom, tagħmilhom koppja qaddisa u ta’ eżempju għall-koppji Nsara li qed jgħixu s-Sagrament taż-Żwieġ.

    Għalhekk, f’dan ix-xahar ta’ Mejju, l-Insara, b’mod partikolari l-ommijiet u n-nanniet, huma mħeġġa biex jitolbu lill-Mulej sabiex ikompli jibni l-komunità tiegħu billi jberikna b’dawn iż-żewġ sagramenti li jibnu lill-komunità: is-Sagrament taż-Żwieġ u s-Sagrament tal-Ordni Sagri.

    1Filmati fuq YouTube