Birkirkara (Santa Elena)

 • Kolleġġjata Bażilika ta' Santa Elena

  Birkirkara kienet waħda mill-għaxar parroċċi msemmija f'dokument tas-sena 1436, ir-Rollo tal-Isqof Senatore Mello, u l-knisja parrokkjali ta' dak iż-żmien kienet dedikata lil Sant'Elena. Fis-seklu tmintax inbniet il-knisja ta' Sant'Elena li hemm illum; din saret kolleġġjata fl-1630.

  Numru ta' Parruċċani: 10,000

  Numru ta' Familji: 3,500

 • Prepostu Arċipriet

  Mons. Paul Carmel Vella

 • Uffiċċju Parrokkjali

  51, Triq il-Kbira, B'Kara BKR 2304

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa

  9:00 am - 11:00 am

  5:00 pm - 6:30 pm

 • Telefown

  Uffiċċju: 2144 4725

  Dar: 2144 2225

  Mob: 9946 4343

 • Kapitlu Kolleġġjali

  • Mons. Paul Carmel Vella - Prepostu Arċipriet
  • Kan. Pawl Gauci - Dekan
  • Kan. Ġużepp Micallef - Kantur
  • Kan. Mikiel Borg
  • Kan. Joe M. Debono
  • Kan. Charles Gauci
  • Mons. Etienne Sciberras - Teologu
  • Kan. Vinċenz Demicoli
  • Kan. Nicholas Joseph Doublet - Kanċillier
  • Kan. Leonard Mintoff
  • Kan. Karm Busuttil
  • Kan. Charles C. Attard

 • Kanonċi Onorarji

  • Kan. Mikiel Agius
  • Kan. Carmelo Attard
  • Kan. Noel Borg
  • Kan. Charles Grech
  • Kan. Jesmond Grech
  • Kan. Simon Sciberras
  • Kan. Carmelo Attard
  • Mons. Karm Aquilina
  • Mons. Vincent Cachia
  • Mons. Anton Cassar

 • Saċerdot Residenti fil-Parroċċa

  • Mons. Karm Aquilina
  • Mons. Tarcisio Delicata
  • Mons. Ġużepp Brincat
  • Dun Robert Grech
  • Dun Maurice Mifsud
  • ​Dun Ivan Sant

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Mons. Paul Carmel Vella, Prepostu Arċipriet

  Moderatur: Sur Charles Micallef 

  Segretarja: Ms Joyce Pullicino

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Mons. Paul Carmel Vella, Prepostu Arċipriet

  Membri: Emmanuel Sammut

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.15, 10.30am, 12.00, 6.30pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.30, 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 8.30, 6.30pm

 • Knejjes Filjali


 • Santwarju tal-Madonna Tal-Ħerba

  Is-santwarju nbena fl-1640 fil-post fejn kien hemm knisja qadima hafna; gie konsagrat fit 23 ta' Marzu 1783 mill-Isqof Labini. Fl-1923 beda x-xoghol biex is-santwarju jitkabbar u mill-knisja ta' l-1640 baqa' biss parti zghira. Ix-xbieha tal-Madonna giet inkurunata fis-7 ta' Awissu 1910. Fis-santwarju jistghu jsiru z-zwigijiet.

 • Rettur

  Propostu Arċipriet

 • Quddies

  Ġranet Ferjali: 9:00 am

  Adorazzjoni: IKull nhar ta' Erbgħa mis-7pm sat-8pm

 • Knisja tal-Madonna tal-Vitorja

 • Rettur

  Kan. Charles Gauci

  Tel: 2144 0416

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00am

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00pm

  Ġranet Ferjali: 7.00am, 6.00pm

 • Knisja ta' Santu Rokku

  L-ewwel knisja nbniet fl-1593, iżda ġiet profanata mill-Isqof Balaguer fl-1659; inbniet mill-ġdid wara li għaddiet il-pesta tas-sena 1676; il-knisja reġgħet inbniet fl-1863. Illum l-knisja hi ċentru ta' devozzjoni lejn Santa Rita ta' Cascia.

 • Rettur

  Prepostu Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30 am u 10:00 am

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 5.30pm

  Il-Ħamis: 10.00am

  Is-Sibt: 5.00pm

 • Knisja ta' Sant'Antnin u Santa Katerina

  Il-knisja nbniet fl-1571, iżda ġiet profanata fl-1659; reġgħet inbniet fl-1828, u llum hija ċentru ta' devozzjoni ewkaristika.

 • Rettur

  Kan. Leonard Mintoff

   

  Mobile

  9922 1960

 • Quddies

  Ġranet Ferjali: 9.30am

 • Knisja tal-Konverżjoni ta' San Pawl

  Fl-1538 inbniet knisja fil-post fejn, skond it-tradizzjoni, San Pawl kien waqaf jippriedka; fl-1852 il-knisja reġgħet inbniet.

 • Rettur

  Kan. Nicholas Doublet


  Mob

  79539195

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 pm (Quddiesa Tridentina)

  Sibtijiet Filgħaxija: 7.00 pm

  Ġranet Ferjali: 7.00 pm

 • Knisja ta' San Franġisk ta' Assisi

  Il-Patrijiet Konventwali fi żmien il-gwerra, fl-1941, fetħu kappella żgħira f'villa fit-triq li tieħu għall-Imsida biex jieħdu ħsieb il-ħafna refuġjati li kienu marru hemm. Fl-1953 bdew jibnu l-knisja tagħhom u din ġiet dedikata fl-1963. Mal-knisja hemm il-kunvent kif ukoll il-kulleġġ tal-istudenti tal-Ordni. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet. Mal-Knisja hemm ukoll dar ta' akkoljenza kif ukoll seminarju tal-Postulanti.

 • Rettur

  Patri Joe Mamo OFM Conv

 • Telefon

  2144 1928

  9945 7234

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 am (barra f’Awwissu) u 6.30 pm

  Sibtijiet filgħaxija: 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 6.30, 7.30 am u 6.30 pm

  Festi Pubbliċi fost il-ġimgħa: 6.30, 7.30, 8.30 am u 6.30 pm

 • Oratorju San Dominico Savio - Knisja Marija Għajnuna tal-Insara

  L-Oratorju nbena fl-1910 minn Dun Mikiel Sammut. Il-benefatturi kienu s-Sinjuri Mikiel u Giulia Casolani u s-Sur Alfons Marija Galea, u fil-bidu kienu jieħdu ħsiebu l-Patrijiet Salesjani. Fl-1912 ħaduh f'idejhom il-Freres iżda mbagħad telquh wara tliet snin. Fl-1927 ħaduh f'idejhom il-patrijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. Fl-Oratorju jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  Dun Martin Cilia MSSP

 • Telefon

  2144 1917

 • Quddies

  Minn Ottubru sa Mejju:
   

  Ħdud u Festi: 7.30 am u 10.30 am

  Sibt: 7.00 am; 6.00 pm; 7.30 pm

  Ġranet ferjali: 7.00 am u 6.30 pm

  Minn Ġunju sa Settembru:

  Ħdud u Festi: 7.30 am u 10.30 am

  Sibt: 7.00 am; 6.00 pm; 7.30 pm

  Matul il-Ġimgħa: 7.00 am u 7.00 pm

  Matul il-Ġimgħat tal-Avvent u tar-Randan: Talb tas-Salmi: fis-6.00am

 • Kappella tal-Isptar Mater Dei

 • Quddies

  Ġranet ferjali: 6.30 am; 7:00 am; 12:00 pm

  Sibt: 6.30 am; 7:00 am; 7:00 pm

  Ħdud u Festi: 7.30 am u 10.30 am

 • Kappelli tal-Adorazzjoni


  Knisja ta' Sant'Antnin u ta' Santa Katerina

  Indirizz

  Main Road, Birkirkara


  Ħinijiet tal-Ftuħ

  Mit-Tnejn sas-Sibt

  7.00 am - 12.00 pm

  4.00 pm - 8.30 pm

   

  Oratorju MSSP

  Indirizz

  Oratorju MSSP,

  Triq San Giljan,

  Birkirkara


  Ħinijiet tal-Ftuħ

  4.00 pm - 11.00 pm

 •