Tribunal tal-Knisja

 • Indirizz

  Palazz tal-Arċisqof
  Triq l-Arċisqof
  Valletta VLT 1448

 •  

  Telefoni

  20119911

 •  

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  1 ta’ Ottubru sa 15 ta’ Ġunju:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. - 4.00 p.m.

  Is-Sibt: 8.00 a.m. - 12.00 p.m.

  16 ta’ Ġunju sa 30 ta’ Settembru:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. - 1.00 p.m.

  Is-Sibt: 8.00 a.m. - 12.00 p.m.

 •  

  Vigarju Ġudizzjali

  -

 • Vigarju Ġudizzjali Aġġunt

  Fr Brendan Mark Gatt, S.Th.B., J.C.L., Dip. Juris. (Greg)

  bgatt@maltachurchtribunals.org


  Imħallfin

  Mons. Paul Carmel Vella, S.Th.L., J.C.L., Cap. S.S., S.M.O.M.
  email: pcvella@maltachurchtribunals.org


  Dr Josella Farrugia, LL.D., Dip.Trib. Eccl. Melit.
  email: jfarrugia@maltachurchtribunals.org


  Dr Mariella Wettinger, B.A., LL.D., Dip.Trib. Eccl. Melit.
  email: mwettinger@maltachurchtribunals.org


  Rev. Dr Joseph Zammit, J.U.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.
  email: jzammit@maltachurchtribunals.org


  Rev. Fr Walter Vassallo O.F.M., S.Th.B., JCL
  email: frawalterv@gmail.com

 •  

  Udituri

  Mr Paul Bilocca, B.A., Dip.Trib.Eccl.Melit.

  Ms Nicolina Farrugia,S.R.N., Dip. Soc. Studies; M.A.Theology & Human Studies

 •  

  Defensor Vinculi u Promutur tal-Ġustizzja

  Fr Kevin Schembri, S.Th.L., J.C.D.(Juris.)

 •  

  Kanċillier

  Ms Joanna Camilleri, Dip.Trib.Eccl.Melit.
  email: chancellor1@maltachurchtribunals.org

 •  

  Pariri lill-partijiet involuti

  Mons. Louis Camilleri, B.A., Lic.D.
  email: lcamilleri@maltachurchtribunals.org

 •  

  Segretarja

  Ms Mariella Muscat, Dip. Management Studies

 •  

  Nutara

  Ms Carmen Zammit Cesare

  Ms Francesca Scerri Gill

  Ms Victoria Baldacchino

   

  Deputati Difensuri taż-Żwieġ

  Dr Stephanie Borg Psailia, LL.D, Dip Trib Eccl Melit

  Dr Robera Buhagiar, BA, LL.D., Dip Trib Eccl Melit

  Dr Mario Calleja, LLD, MA (Canon Law and Jurisprudence)

  Dr Lorna Muscat, BA, LLD, Dip Trib Eccl Melit

  Dr Martha Travers Tauss, BA, MA Financial (Serv), LLD, MA (Canon Law and Jurisprudence)

  Dr Dorianne Vella, BA, LP, LLD, Dip Trib Eccl Melit, Dip Human Rights Law (London), LLM Family Law (London)