Birkirkara (San Ġużepp Ħaddiem)

 •  

  Il-knisja ta’ San Ġuzepp Ħaddiem bdiet tinbena f’Settembru tal-1965 u tlestiet fl-1967.  L-ewwel quddiesa saret fl-1 ta’ Mejju, 1967 u fis-16 ta’ Ġunju, 1969,  Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi ħareġ digriet li għamilha viċi-parroċċa.  F’Marzu tas-sena 1973, l-istess Arċisqof, permezz ta’ digriet ieħor,  ħatarha parroċċa, bl-ewwel Kappillan ikun Dun Karm Aquilina.

  Data tad-Dedikazzjoni 26 ta' Mejju 1993

  Numru ta' Parruċċani: 5,000

  Numru ta' Familji: 1,650

 • Kappillan

  Dun Josef Mifsud

 • Uffiċċju Parrokkjali

  71, Triq il-Bwieraq, 

  Birkirkara, BKR 1212

 • Ħinijiet tal-uffiċċju

  It-Tlieta

  9.00am – 10.00am

  6.00pm – 7.00pm


  Il-Ħamis  

  9.00am – 10.00am

  5.00pm – 6.00pm

 • Telefon

  2748 3245, 2148 3245 Uffiċċju

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Josef Mifsud, Kappillan

  Dun Joe Borg

  Dun Anthony Fitzpatrick

 • Saċerdoti li jqaddsu fil-parroċċa

  Mons. Tarcisio Delicata

 • Saċerdoti Residenti fil-Parroċċa

  Mons Joe Galea Curmi

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Josef Mifsud, Kappillan

  Moderatur: Sur George Saliba

  Segretarju: Sur Clayton Mifsud

  Kunsill Parrokkjali Ekonomiku

  President: Dun Josef Mifsud, Kappillan

  Membri: Sur Geoffrey Bezzina, Sur Ġorġ Cilia u s-Sur Tarcisio Vella 

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30 am, 9.00 am, 11.00 am, 5.00pm, 6.30 pm (Xitwa), 7.00 pm (Sajf)

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00 pm u fis-6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 6.30 am, 7.45 am, 4.30 pm (xitwa) u fis- 6.30 pm

 • Santwarju ta' Santa Tereża

 • Indirizz

  Kunvent tal-Patrijiet Tereżjani, Triq il-Wied, Birkirkara, BKR 9010

 • Pirjol

  P. Mario Borg

 • Telefon

  2144 2858

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00 am, 7.30 am, 9.00 am, 10.30 am, 11.30 am; 5.30 pm u fis-6.30 pm

  Sibtijiet filgħaxija: 5.30 pm u fis- 6.30 pm

  ​Matul il-ġimgħa: 6.00 am, 6.45 am, 7.30 am, 8.30 am u fis-6.30 pm


 •