Birkirkara (Santa Marija)

 •  

  Il-knisja l-qadima ta' Santa Marija nbniet fl-1617 u dejjem kienet meqjusa bħala monument mill-isbaħ, għalkemm għamlet żmien twil magħluqa. Fl-1950, il-kapitlu ta' Birkirkara ddeċieda li jirrestawraha u reġgħet infetħet fl-1973. Wara snin li fihom din il-knisja kienet isservi bħala żona pastorali awtonoma, saret parroċċa fit-8 ta’ Mejju 2005.

  Numru tal-Parruċċani: 3,580

  Numru tal-Familji: 1,187

 • Kappillan

  Dun Reuben Deguara

 • Uffiċċju Parrokkjali

  130, E. B. Vella Street, Birkirkara BKR 1570

 • Ħinijiet ta' l-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ħamis:

  4.30 - 5.30 pm


  Is-Sibt:

  9.30- 11.00 am

 • Telefown

  21448026

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Reuben Deguara- Kappillan
  Dun George Schembri
  Mons. Ġużepp Brincat

  Kunsill Pastorali Parrokkjali 

  President: Sur Ralph Camilleri

  Segretarju: Sinjura Doreen Sammut

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00 am u 6.00 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 8.30 am, 6.00 pm

 • Knisja tal-Kulleġġ San Alwiġi

  Il-Kulleġġ ta' San Alwiġi nbena bejn is-snin 1896 u 1897 għall-istudenti Ġiżwiti. Fl- 1907 bit-tħabrik tal-Papa San Piju Għaxra, il-Kulleġġ ħa post il-Kulleġġ li l-Patrijiet Ġiżwiti Ngliżi kellhom f'San Ġiljan, li kien għalaq. Il-Knisja tal-Kulleġġ bdiet tinbena fl-1914 u ġiet konsagrata fl-1923. Hija miftuħa għall-pubbliku u fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  Patri Paul Chetcuti SJ

 • Telefown

  2279 5313

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am u 9.15 am (bl-Ingliż)

  Sibtijiet filgħaxija: 6.15 pm

 • Kappella tad-Dar tal-Kleru "Christus Sacerdos"

  Id-Dar tal-Kleru nbniet minn Mons Salv Grima bħala Dar għall-irtiri għas-saċerdoti u bħala residenza għal saċerdoti anzjani jew waħedhom. Mons Grima sejjaħ grupp ta' tfajliet biex jitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti u biex jgħinu lis-saċerdoti l-iżjed lil dawk residenti fid-Dar tal-Kleru. Il-Kappella hi miftuħa għall-pubbliku kuljum mill-10.00 am sa nofsinhar u mill-4.00 sas-7.00 pm.

 • Rettur

  Mons Anton Cassar

 • Telefown

  2144 1670