Franġiskani Minuri (O.F.M.)

 • Franġiskani Minuri (O.F.M.)

 • Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’,

  Triq San Pawl , Rabat RBT 1245; Tel. 2145 4594

 • Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’,

  291, Triq San Pawl, il-Belt VLT 1213 ; Tel. 2123 4042

  Kunvent Provinċjali Tel: 21238218

  Email : provofm@maltanet.net

 • Kunvent Madonna tas-Sacro Cuor,

  Triq Dun Pawl Vella, Sliema SLM 1153 Tel. 2133 1183 (Kunvent) - Tel: 2131 3505 (Parroċċa)

  Fax : 2131 0778

  Residenza Provinċjali ; Tel. : / Fax 21334685

  Email : soverend@maltanet.net

 • Kunvent ta’ Sant’Antnin

  Triq Sant’ Antnin, Mġarr, Għawdex GSM 9022 -  Tel: 2155 6095

  Padova Retreat House.

  Website : www.ofm.org.mt/padovarh

 • Kunvent ta’ San Franġisk

  Triq Villambrosa, Ħamrun ĦMR 1122 ; Tel: 2123 4316

 • Kunvent tal-Porziuncola

  Dar ta’ l-Irtiri, Baħar ic-Ċagħaq NXR 5272 - Tel: 2137 4222

  Fax: 2137 5711

  Website : www.ofm.org.mt/porziuncola

 • Kunvent Santa Marija ta’ l-Anġli

  Triq ix-Xambekk, Baħar ic-ċagħaq NXR 5073 - Tel: 2137 8639

 • Kappella Ġesu l-Ħabib

  Triq P. Marjan Vella O.F.M. , Sliema SLM 1303 - Tel : 2133 3353

  Website : www.ofm.org.mt/gesuhabib

 • Kappella Beatu Nazju Falzon,

  Triq Mannarino, B’Kara BKR 9082 - Tel: 2144 6643

  Fax: 2122 7782

 • Laboratorju tal-Paci,

  B. Papa Ġwanni XXIII, Ħal-Far, |RQ 2609 -  Tel. 2168 9504

  Website : www.peacelab.org

 • Kummissarjat ta’ l-Art Imqaddsa

  8, Triq Sta. Lucija, il-Belt VLT 1188 -  Tel: 21242 2254

  Fax: 21252031

  Email: comalt@ofm.org.mt

  Website : www.comalt.i-tau.org

  Uffiċċju Missjunarju

  Website : www.ofm.org.mt/missions

  Edizzjoni Tau

  Website : www.tau.hanut.com

 • Il-Franġiskani Minuri waslu Malta minn-Sqallija fl-1492 . L-ewwel kunvent inbena fl-1500 fir-Rabat ta' l-Imdina. Meta bdiet tinbena il-Belt Valletta hasbu biex jibnu it-tieni kunvent fl-1575. Dawn iż-żewġ kunventi kienu jagħmlu parti mill-Provinċja ta' "Val Di Noto" fi Sqallija. Bejn l-1819 u l-1838 kienu mmexijja minn żewġ Patrijiet Maltin li kienu Delegati tal-Ġeneral ta' l-Ordni. Fl-1838 il-kunventi ħadu l-awtonomija billi twaqqfet il-Kustodja Provinċjali bl-isem ta' San Ġwann Battista. Fl-1882 inbena l-kunvent ta' tas-Sliema. Fl-1889 inbena l-kunvent Għajnsielem fil-Gżira ta' Għawdex.
  Fl-1914, il-Kustodja ġiet elevata għall-Provinċja bl-isem ta' San Pawl Appostlu. Fl-1947 inbena l-kunvent fil-Ħamrun, fl-1958 id-Dar tal-Irtiri f'Baħar iċ-Ċagħaq, fl-1981 infetħet il-Kappella f'Birkirkara, li wara ġiet iddeddikata lill-Beatu Nazju Falzon, u fl-1991 kunvent ieħor f' Baħar iċ-Ċagħaq ukoll.