Ġizwiti(S.J.)

 • Ġizwiti(S.J.)

 • Uffiċċju tal-Provinċjal,

  78 Triq il-Markiż Scicluna, Naxxar NXR 2067 - Tel. 2141 2606;
  Fax 2143 4508;
  e-mail: info@jesuit.org.mt.
  Website:  www.jesuit.org.mt
 • Kulleġġ San Alwiġi,

  70 Triq il-Ferrovija l-Qadima, Birkirkara BKR 1610.
  Komunita’: Tel. 22793000
  Fax: 22795795;
  Email: jesuits@saintaloysius.edu.mt
  Kulleġġ: Taqsima Sekondarja: Tel: 2144 0325/6;
  Fax: 2144 2146;
  Email: jesuits@saintaloysius.edu.mt
  Sixth Form: Tel & Fax: 2144 1583;
  Email: jesuits@saintaloysius.edu.mt
  Sports Complex: Tel: 2144 1502
  Fax: 2144 2146;
  Email: jesuits@saintaloysius.edu.mt
  Jesuit Refugee Service: Tel: 2144 2751;
  Email: info@jrsmalta.org
 • Dar Sarria,

  1 Pjazza Emmanuel Tonna, Floriana FRN 1481 - Tel. 2124 7116;
  Fax: 2123 5818.
 • Mount St Joseph Retreat House,

  Tarġa Gap, Mosta MST 9072 - Tel. 2141 6916
  E-mail: info@mtsjoseph.org
  Website:www.mtsjoseph.org; www.cismalta.org/mtsjoseph.htm
 • Dar Manwel Magri,

  Triq Carmelo Zammit, Msida MSD 2020 - Tel. 2134 4349 ;
  Fax: 2131 0564;
  E-mail: chaplaincy2@campus.um.edu.mt
  Chaplaincy: Tel. 2340 2341, 21332207
 • Dar Loyola,

  38 Triq il-Markiż Scicluna, Naxxar NXR 2069 - Tel. 2141 0348/9, 21424156;
  Fax: 2141 3904
 • St. Ignatius Church,

  Triq il-Kulleġġ l-Antik, Sliema SLM 1376 - Tel. 2131 6555
 • Dar Pedro Arrupe,

  7 Sqaq San Adeodato, Zejtun ZTN 3072 - Tel. 2167 7841;
  Fax: 2180 1387;
  e-mail: cfj@waldonet.net.mt
 • Dar Manresa,

  Triq Santa Dminka, Victoria VCT 9037 -   Tel. 2155 6635;
  Fax: 2155 9314;
  Email: manresa@vol.net.mt
 • Il-Ġiżwiti l-ewwel li ġew Malta kien fl-1592, mibgħutin mill-Papa stess biex jiftħu Kulleġġ ta’ l-istudji li bħal kulleġġi oħra b’awtorita’ pontifiċja kellu s-setgħa jagħti gradi akkademiċi. Wara li l-Ġiżwiti tkeċċew mill-Granmastru Pinto fl-1768, il-Kulleġġ sar l-Universita’ ~ivili li bil-mod żviluppat fl-Universita’ ta’ Malta. Il-Ġiżwiti reġgħu ġew Malta fl-1845, mibgħutin din id-darba wkoll mill-Papa biex jiftħu kulleġġ il-Belt Valletta, iżda l-ħsieb ma rnexxiex. Fl-1860 ġew ħafna Ġizwiti Taljani, imkeċċjin minn Palermo, u l-isqof ta’ Għawdex fdalhom f’idejhom is-Seminarju; fl-1877 il-Ġiżwiti Ingliżi fetħu kulleġġ f’San Ġiljan, iżda dan għalaq fl-1906. Sena wara l-Ġiżwiti Sqallin ħallew is-Seminarju ta’ Għawdex u fetħu - b’ordni tal-Papa San Piju X - il-Kulleġġ ta’ San Alwiġi f’Birkirkara. Mill-1945 ’l hawn il-Ġiżwiti bnew novizzjat fin-Naxxar, dar ta’ l-irtiri fil-Mosta u fetħu residenzi fil-Floriana, l-Isla, il-Belt Valletta, l-Imsida u ż-|ejtun, waqt li ngħatat f’idejhom Dar Manresa, ir-Rabat t’Għawdex, biex jieħdu ħsiebha bħala dar ta’ l-irtiri. Fiż-|ejtun huma jmexxu wkoll l-Istitut Paulo Freire, inawgurat fl-1999, waqt li f’Tas-Sliema għadhom jieħdu ħsieb il-Knisja ta’ Sant’Injazju - li kienet tifforma parti mill-kulleġġ l-antik f’San Ġiljan.  L-oqsma ewlenija ta’ l-appostolat tal-Kumpanija ta’ Gesu’ f’Malta huma l-appostolat intellettwali u Universitarju, l-edukazzjoni sekondarja, lispiritwalita’ Injazjana, l-appostolat soċjali, Il-Pastorali tal-Vokazzjonijiet, l-Appostolat maż-żgħazagħ u il-Lajċi u l-Kollaboraturi.