Birżebbuġa

 • Fid-9 ta' Settembru 1913, Birżebbuġa saret parroċċa u l-knisja ż-żgħira tad-Duluri saret il-knisja parrokkjali, iżda billi din kienet żgħira wisq, minnufiħ bdiet il-ħidma ħa timbena knisja akbar. Il-knisja l-ġdida, dedikata lil San Pietru fil-ktajjen, infetħet għall-kult fis-16 ta' Gunju 1938, għalkemm ix-xogħol tal-bini ma kienx lest għal kollox.

 • Numru ta' Parruċċani: 10,532
  Numru ta' Familji: 3,200

 • Knisja Parrokkjali ta' San Pietru Fil-Ktajjen

  Data tad-dedikazzjoni: 14 ta' Mejju 1977

 • Kappillan

  Kan Anton Galea Scannura

 • Uffiċċju Parrokkjali

  2, Triq il-Kurat Fenech,
  Birżebbuġa BBG 2031

 • Ħinijiet ta' l-Uffiċċju

  It-Tnejn:
  9.30am - 11.00am

  It-Tnejn u l-Ġimgħa:
  4.30pm - 6.00pm

  L-Erbgħa:
  4.30pm - 7.00pm

 • Telefon u Fax

  2165 1200

 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. Anton Galea Scannura, Kappillan
  Dun Ġużepp Berry
  Dun Charles Carabott
  Mons. Alfred Micallef
  Mons. Frans Schembri

 • Sacerdoti oħra residenti fil-parroċċa

  Dun Colin Apap
  Dun John Berry

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00am; 5.30pm xitwa; 6.00pm (Sajf)
  Sibtijiet Filgħaxija: 5.30, 6.30pm (Xitwa), 7.30pm (Sajf);
  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 7.45, 8.30am, 6.30pm


 • Knejjes Filjali

 • Knisja tad-Duluri

  Il-knisja nfetħet fl-1907 u kienet l-ewwel knisja parrokkjali tal-post; illum qed tintuza minn xi għaqdiet tal-Parroċċa.

 • Knisja ta' San Ġorġ

  Il-knisja kienet diga teżisti fis-sena 1575 imma kienet abbandunata. Infetħet mill-ġdid fl-1683, u llum qed tiehu ħsiebha is-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30am u 9.30am (bl-Ingliż)

 • Kappella tar-Ragħaj it-Tajjeb

 • Rettur

  Kappillan

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 10.00am

 • Knisja tal-Kunċizzjoni f'Bengħisa

  Inbniet fl-1822 u tkabbret fl-1862. Fil-Ħdud u l-festi titqaddes Quddiesa għan-nies li joqogħdu fl-inħawi; fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

 • Rettur

  Dun Ġużepp Berry

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am

 • Kappella Sagra Familja

  Inbniet fl-1865. Bħalissa qed tintuża ghall-Adorazzjoni kontinwa.

 • Kappella tal-Verġni Marija Għajnuna ta' l-insara

  Inbniet fl-1833 u hi proprietà tal-familja Cachia Zammit

 • Kappella ta' San Ġużepp

  Inbniet fl-1871 u hi proprjetà privata

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Knisja Sagra Familja

  Indirizz:

  Triq iż-Żurrieq, Birżebbuġa

  Ħinijiet tal-ftuħ:

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ħamis: 8.45am - 9.00pm
  It-Tlieta: 8.45am - 5.30pm
  Il-Ġimgħa: 8.45am - 4.00pm