Fakultà tat-Teologija

 • Il-Fakultà tat-Teoloġija hija l-Fakultà l-aktar antika tal-Università ta' Malta. It-Teoloġija u l-Filosofija kienu fost il-materji li jiġu mgħallma fil-Collegium Melitense, li l-Ġiżwiti fetħu l-Belt fit-12 ta’ Novembru 1592, u kellu s-setgħa mingħand il-Papa li jagħti gradi akkademiċi. Meta fl-1768 il-Ġiżwiti tkeċċew minn Malta mill-Granmastru Pinto, il-Collegium Melitense, bl-awtorità tal-Papa Klement XIV, ġie mgħolli għad-dinjità ta’ Università. Fl-1978 il-Fakultà tneħħiet mill-Università, iżda minnufih twaqqfet mill-ġdid fis-Seminarju, tal-Virtù, mill-Kongregazzjoni għall-Edukazzjoni Kattolika tas-Santa Sede. Il-Fakultà reġgħet lura fl-Università fl-1 ta’ Ottubru 1988, wara ftehim bejn is-Santa Sede u l-Gvern Malti. Bħalissa l-Fakultà tat-Teoloġija tilħaq madwar 600 student li mhux biss jinkludu dawk li jsegwu “degrees” kanoniċi, imma wkoll ħafna oħrajn minn fakultajiet oħra. Ir-Rivista akkademika li l-Fakultà tippubblika jisimha Melita Theologica.


 • Indirizz:                                Room 204, Humanities A Building, Università ta' Malta, Msida MSD 2080
  Telefown:                             +356 23402767
  Imejl:                                    theology@um.edu.mt 
  Websajt:                               www.um.edu.mt/theology
  Facebook:                            facebook.com/um.theology


 • Dekan: Rev. Mons. Prof. Emmanuel Agius M.A. (Louv.), S.Th.D. (Louv.)
  Deputat Dekan: Rev. Mons. Prof. Hector Scerri B.A.Phil., S.Th.B., STh.L. (Pastoral) S.Th.D. (Greg.) 


 • Dipartiment tal-Iskrittura Mqaddsa

  Kap: Rev. Dr Paul Sciberras S.Th.B., S.Th.L., S.S.L. (Pont. Ist. Bibl.); S.Th.D. (Melit).
  Rev. Dr Stefan Attard B.A., S.Th.L., S.S.D. (Pont. Ist. Bibl.)
  Rev. Fr Joseph Ciappara S.S.L.
  Rev. Dr Marcello Ghirlando S.Th.L., S.Th.D.(Greg), Dipl. Journalism(UPM), O.F.M.
  Rev. Dr Martin Micallef S.Th.L., S.Th.D. (Melit), O.F.M. Cap.


 • Dipartiment tal-Istorja tal-Knisja, Patroloġija u Arkeoloġija Paleokristjana

  Kap: Rev. Dr Konrad Grech M.S.Th., H.E.D. (Greg.), S.J.
  Rev. Prof. Salvino Caruana B.A. Hons., B.D. (Rome), M.S.Th., Dipl. Patr.Stud., P.G.C.E., S.Th.D., O.S.A.


 • Dipartiment tat-Teoloġija Fundamentali, Dommatika u Ekumenika

  Kap: Rev. Dr John A. Berry S.Th.B., S.Th.L.(Past.), S.Th.D (Greg), M.A. Phil. (Melit).
  Rev. Dr Renè Camilleri B.S.Th., M.S.Th., S.Th.D.(Greg.)  
  Rev. Dr Joseph Ellul S.Th.D. (Ang.), Lic.S.S. Stud., O.P.
  Rev. Mons. Prof. Hector Scerri B.A.Phil., S.Th.B., STh.L. (Pastoral) S.Th.D. (Greg.)


 • Dipartiment tat-Teoloġija Morali

  Kap: Rev. Mons. Prof. Emanuel Agius M.A. (Louv.), S.Th.D.(Louv.)
  Rev. Fr Glen Attard B.A., S.T.L. (Greg.), O.Carm.
  Rev. Dr Charlò Camilleri B.A. Phil. and Art History (Melit), S.Th.B(Melit), S.Th.L. Pastoral Theol. (Melit), S.Th.D. (Greg.), Diploma CIFS (Greg), Spiritual Theology (Greg), O.Carm.
  Rev. Fr David Cortis B.Accy., S.Th.B. (Melit.), S.Th.L. (Comillas), O.S.A
  Dr Nadia Delicata S.Th.L.(Toronto), Ph.D. (Toronto)
  Rev. Prof. George Grima B.A., M.A. (Louv), S.Th.D. (Louv)
  Rev. Dr Raymond Zammit S.Th.L. (Melit), S.Th.D. (Lat).


 • Dipartiment tat-Teoloġija Pastorali, Liturġija u Liġi Kanonika

  Kap: Rev. Dr Carl Sultana S.Th.L.(UPS), S.T.D. (UPS)
  Dr Pauline Dimech B.A., M.A. (Heythrop), Ph.D. (Dunelm)
  Rev. Prof. Paul Galea B.S.Th., M.S.Th., Lic.Psych. (Greg.),Ph.D. (Loyola)
  Rev. Dr Joe Galea Curmi S.Th.B., S.Th.L., S.T.D. (Lat.)      
  Prof. Adrian M. Gellel D.Sc.Ed. (U.P.S.)
  Rev. Dr Jesmond Manicaro S.Th.L., S.L.L., S.L.D.
  Rev. Dr Kevin Schembri S.Th.L., J.C.D.


 • Dipartiment tal-Filosofija

  Kap: Prof. Claude Mangion B.A. (Hons), M.A. (Sussex), Ph.D.  
  Rev. Dr John Avellino B.A.(Hons.) M.A. (Greg.), M.S.Th., Ph.D. (Greg.)
  Dr Mary Anne Cassar B.A., Ph.D.(Malta)
  Prof. Joe Friggieri B.A., Ph.D. (Milan), D.Phil. (Oxon)
  Dr Anthony Spiteri B.A. Hons., M.A., Ph.D. (Canada)
  Rev. Dr Mark Sultana S.Th.L., Ph.L., Ph.D. (Greg.)
  Prof. Michael Zammit Ph.D. (Malta)


 • Staff Amministrattiv

  Uffiċċjal tal-Fakultà: Gillian Cachia
  Skrivani: Bernardette Azzopardi, James Bonnici, Christabel Cassar