Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

 • L-Eċċellenza Tiegħu Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca, fuq parir u wara konsultazzjoni mal-Fakultà tat-Teoloġija ta’ Malta, waqqaf il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi. L-Att tat-twaqqif tagħha ġie rreġistrat fl-Atti Notarili tan-Nutar Dr Anthony Gatt B.A., LL.D., nhar is-26 ta’ Settembru 1988 u seħħ it-twaqqif kanoniku tagħha b’digriet ta’ Mons. Arċisqof li jġib l-istess data. Din il-fundazzjoni għandha s-sede tagħha fis-Seminarju tal-Arċisqof, tal-Virtù, ir-Rabat.

  18

 • President: Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna
  Direttur: Mons. Prof. Hector Scerri
  Segretarja: Michelle Meli

  Telefown: 21456332, 21455497

   

 • Skemi ta' boroż ta' studju

   
 • Mis-sena akkademika 2018-2019, il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi qed tniedi skema ta' boroż ta' studju sabiex tinkoraġġixxi aktar individwi jidħlu għal studji postgraduate f'oqsma pastorali fi ħdan il-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta' Malta. Agħfas hawn għal aktar dettalji.


   

 • Membri Ex Officio

  Rettur tas-Seminarju Maġġuri: Rev. Fr Albert Buhagiar
  Dekan tal-Fakultà Teologija: Mons. Prof. Emmanuel Agius

   

 • Membri nominati mill-Arċisqof

  Onor. Imħallef Franco Depasquale
  Patri Christopher Caruana O.P.
  Mr Anthony Mangion
  Mons. Frans Abdilla
  Mr David Polidano
  Dr Nadia Delicata
  Rose Anne Abdilla
  Patri Provinċjal Richard Stanley Grech OFM

   

 • Rappreżentanti tal-Fakultà tat-Teoloġija

  Mons. Dr Joe Galea Curmi
  Mons. Prof. Hector Scerri
  Rev. Dr Paul Sciberras


 • Rappreżentanti tal-K.S.M.R.

  Rev. Fr Paul Formosa SDB
  Sr Catherine Seychell DSH