Fundazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi

Tel

2145 6332; 2145 5497

L-Eċċ.za Tiegħu Mons. Arċisqof Gużeppi Mercieca, fuq parir u wara konsultazzjoni mal-Fakultà tat-Teoloġija ta’ Malta, waqqaf il- “Fundazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi”. L-Att tat-twaqqif tagħha ġie reġistrat fl-Atti Notarili tan-Nutar Dr. Anthony Gatt B.A., LL.D., nhar is-26 ta’ Settembru 1988 u seħħ it-twaqqif kanoniku tagħha b’digriet ta’ Mons. Arċisqof li jġib l-istess data. Din il-Fundazzjoni għandha s-sede tagħha f’Tal-Virtù, Rabat.

President: Mons.Arcisqof

Ex Officio

Rettur tas-Seminarju Maggur: Rev. Fr Jimmy Bonnici

Dekan Fakulta' Teologija: Rev. Prof. Emmanuel Agius

Rapprezentant Kunsill Provincjali INSERM: Rev. Dr Michael Farrugia, O.Carm

Rappreżentanti tal-Kunsill tal-Provinċjali

Rev. Fr Alfred Calleja OFM Conv.; Sr Mariella Ebejer O.S.A.

Magħżulin mill-Arċisqof

Mons. Anton Gouder

Onor. Mħallef Dr Franco Depasquale,

Rev. Christopher Caruana O.P.

Ms Louise Laferla

Mr Tony Mangion

Dun Frans Abdilla

Mons. Anton Portelli

Rev. Dr Paul Pace S.J.

Magħżula mill-Fakultà

Rev. Dr Joe Galea Curmi,

Rev. Dr Hector Scerri,

Rev. Dr Salvino Caruana O.S.A.

Rapprezentanti tal-K.S.M.R.

Rev. Fr Paul Formosa, SDB;

Sr Rita Vella DSH.