Evanġelizzazzjoni

 • Vigarju Episkopali għall-Evanġelizzazzjoni

  Rev. Dr René Camilleri

  Telefon

  25906141

  Imejl

  rene.camilleri@maltadiocese.org

  Ir-rwol tal-Vigarju Episkopali għall-Evanġelizzazzjoni hu:

  1. li jikkordina l-ħidma tat-tlett Segretarjati : Għall-Katekeżi, Għall-Edukazzjoni Kattolika, u Għal-Liturġija biex kemm hu possibbli ikunu f’sinfonija mal-ħidma ta’ Evanġelizzazzjoni fi ħdan il-Knisja Maltija;
  1. li jidentifika l-prioritajiet li l-Knisja f’Malta għandu jkollha fil-ħidma tagħha ta’ Evanġelizzazzjoni; u eventwalment
  2. li jfassal u jippromwovi strateġija ta’ Evanġelizzazzjoni li għandha tkun artikolata fi Pjan Pastorali b’termini ta’ żmien fissi.

  Katekeżi

  Rev. Dr Carl-Mario Sultana

  Telefon

  22039409

  Imejl

  delegat@katekezi.org

  L-irwol tad-Delegat għall-Katekezi huwa li jikkordina l-katekeżi li ssir fil-parroċċi tal-Arcidjoċesi, kif ukoll it-Tagħlim tar-Reliġjon fl-iskejjel.


  Liturġija

  Rev. Dr Jesmond Manicaro

  Telefon

  25906508

  Imejl

  jesmond.manicaro@maltadiocese.org

  Id-delegat għal-liturġija jgħin lill-Arċisqof fil-missjoni tiegħu bħala l-liturġista ewlieni tal-Knisja f’Malta u jgħin lill-parroċċi fil-pastorali liturġika u fl-interpretazzjoni tad-dritt liturġiku. Id-delegat jikkordina ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi djoċesani u jipprovdi għajnuna lill-operaturi pastorali għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi awtentiċi.


  Edukazzjoni Kattolika

  Rev. Dr Charles Mallia

  Telefon

  27790060

  Imejl

  charles.mallia@maltadiocese.org

  Ir-rwol tad-Delegat għal Edukazzjoni Kattolika hu li jikkordina l-ħidma fl-Iskejjel tal-Knisja.