Segretarju Amministrattiv

  • Is-Sur Michael Pace Ross


   Michael Pace Ross twieled San Ġiljan fit-2 ta’ Mejju 1973. Huwa nħatar Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-28 ta’ Mejju 2015. Huwa wkoll membru tal-Bord tad-Diretturi tal-APS Bank Ltd u San Tumas Shareholdings plc.

   Is-Sur Pace Ross studja l-management u l-ekonomija fl-Universita ta’ Malta fejn iggradwa fil-livell ta’ Master fl-2004.

   Is-Sur Pace Ross kien id-Direttur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal sitt snin, u kien responsabbli miċ-ċensiment nazzjonali li sar fl-2011.  F’din il-kariga, irrappreżenta lil Malta f’diversi kumitati tal-istatistika Ewropej, u kien membru fil-European Statistical Advisory Committee. Kien ukoll membru ex officio fil-Bord tal-Malta Statistics Authority u fir-Retail Price Index Advisory Committee.

   Is-Sur Pace Ross huwa miżżewweġ u joqgħod il-Mellieħa.

   Telefon
   2590 6400/25906750

   Imejl

 • Uffiċċju tal-Amministrazzjoni


  Fl-1976 il-Provinċja Ekklesjastika Maltija tat bidu għal riforma amministrattiva biex l-amministrazzjoni tal-entijiet ekklesjastiċi kollha jiġu ċentralizzati u amministrati b’mod professjonali ħa jgħinu aħjar il-Knisja fil-qadi tar-responsabbilitajiet pastorali tagħha. Bl-għajnuna tas-Santa Sede, fl-1972, kien tħejja dokument bażiku biex jgħin ħa sseħħ din ir-riforma. Dan id-dokument jitlob li jkun hemm Kunsill Rappreżentattiv Djoċesan, iffurmat minn għadd ta’ rappreżentanti tal-entijiet ekklesjastiċi, bil-għan li jiddeterminaw b’liema mod għandha tiġi amministrata l-proprjetà tal-Knisja, u Kumitat Finanzjarju Djoċesan, iffurmat minn għadd ta’ esperti finanzjarji biex jieħdu ħsieb l-aspett tekniku tal-amministrazzjoni.

  Ħinijiet tal–ftuħ

  L-uffiċċji tal-Amministrazzjoni huma miftuħin mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8:30am sas-1:30pm.  Tajjeb li jsir appuntament permezz tas-segretarja fuq 2590 6403.


  Uffiċċju Djoċesan tal-Amministrazzjoni


  Kontrollur Finanzjarju

  Is-Sur Robert Agius B.A. (Hons.), C.P.A., F.I.A.

  Telefon

  2590 6401

  Assistent Kontrollur Finanzjarju

  Sinjura Rose-Anne Abdilla B.A. (Hons.) C.P.A., F.I.A.


  Telefon

  2590 6402


  Eżekuttiv tar-Riżorsi Umani

  Sur Richard Saliba


  Telefon

  2590 6437


  Kap Taqsima Proprjetà

  Sur Raymond Bonnici


  Telefon

  2590 6404


  Projects Manager

  Perit Ramon Gauci A & CE


  Telefon

  2590 6426


  Ekonomu

  Dr Michelle Tabone B.A., LL.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.


  Telefon

  2590 6416


  Segretarja

  Sinjorina Anna Galea


  Telefon

  2590 6403

  Segretarja

  Sinjorina Leanne Attard


  Telefon

  2590 6700


  Taqsima Finanzi


  Sezzjoni IT


  Sur John Mercieca

  Telefon

  2590 6415


  Sur Ryan Camilleri


  Telefon

  2590 6441


  Sur Oliver Caruana

  Telefon

  2590 64144


  Sur Ronald Pisani

  Telefon

  2590 6445

  Kaxxiera

  Sinjura Helen Fenech


  Telefon

  2590 6207


  Pagi

  Sinjura Odienne Magro


  Telefon

  2590 6443


  Entitajiet


  Sinjura Josette Calleja Mamo B.Com, F.I.A.B. 


  Telefon

  2590 6435


  Sinjura Ruth Cauchi


  Telefon

  2590 6447


  Taqsima Parroċċi

  Sur Charles Delia


  Telefon

  2590 6434


  Sur Carmelo Bonnici


  Telefon

  2590 6411


  Sur Anthony Engerer M.A.A.T., F.I.A.B.


  Telefon

  2590 6408


  Sur Jason Pirotta


  Telefon

  2590 6410


  Sinjorina Michelle Barbara


  Telefon

  25906207


  Legati

  Sur Anthony Geraldi


  Telefon

  2590 6429


  Rev Kan. Karm Busuttil


  Telefon

  2590 6432


  Registry

  Sinjorina Silvana Gonzi


  Telefon

  2590 6406


  Sezzjoni Proprjetà

  Sur Joseph Mula


  Telefon

  2590 6417


  Sinjorina Mariella Fenech Pace

  Telefon

  2590 6421


  Sezzjoni Quddies

  Mons. Moses Borg


  Telefon

  2590 6152
 • Is-Segretarji Amministrattivi tal-Arċidjocesi ta’ Malta


  1973-1979       Mgr. Guido Calleja                    
  1979-1987       Mgr. Philip Calleja
  1987-1993       Mgr. Edgar Attard
  1993-1994       Dun Valentino Borg
  1994-1999       Mgr. Guzepp​i Bugeja
  1999​-2005       Mgr. Moses Borg
  2005-2015       Mgr. Anton Portelli
  2015-               Mr Michael Pace Ross