Azzjoni Kattolika Maltija


 • Uffiċċju Ċentrali

  Istitut Kattoliku

  Il-Furjana

  Tel

  2122 2239

  Fax

  2123 0829

  Website


  Il-Papa Piju XI waqqaf l-Azzjoni Kattolika mad-dinja kollha bl-Enċiklika “Ubi Arcano” f’Diċembru 1922. F’Malta twaqqfet fil-5 ta’ April 1929 minn Patri Prof. Danjel Callus O.P. fost l-istudenti ta’ l-Università, u f’Ottubru tal-1930 twaqqfet il-Federazzjoni taċ-Ċirkoli ta’ l-Azzjoni Kattolika.

  L-Azzjoni Kattolika hi għaqda ta’ lajċi li minn rajhom jimpenjaw ruħhom, b’mod komunitarju u organizzat u b’kollaborazzjoni diretta mal-Ġerarkija, li jaħdmu biex jintlaħaq l-iskop appostoliku ġenerali tal-Knisja.

  L-Azzjoni Kattolika tiġbor fiha Fergħat ta’ l-Irġiel, Nisa, Żgħażagħ, Koppji Miżżewġin, adolexxenti (bniet u subien). Dawn il-Fergħat huma mxerrdin kważi fil-parroċċi kollha tal-gżejjer Maltin. L-Azzjoni Kattolika tħaddan ukoll inizjattivi oħra li permezz tagħhom twassal il-messaġġ nisrani lill-Poplu t’Alla b’dawn il-ħidmiet:

  • Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS)
  • Kummissjoni Ħidma Morda u Persuni b’Diżabiltà.

  L-Azzjoni Kattolika waqqfet id-Dar tal-Providenza għal persuni b’diżabilità li tinkludi Villa Mons. Gonzi, Villa Papa Giovanni u Villa Papa Luciani. L-Azzjoni Kattolika għandha f’idejha l-amministrazzjoni tad-”Dar Familja Mqaddsa” għall-anzjani fin-Naxxar.

  Pubblikazzjonijiet ta’ l-Azzjoni Kattolika:

  • Il-Leħen (Ġurnal għal tmiem il-ġimgħa); Editur: Sur Michael Caruana
  • IL-Faraġ (Bullettin għall-morda); Editur: Sur Stanely Spiteri.
  Barra li tieħu ħsieb il-formazzjoni spiritwali, kulturali, soċjali u apostolika ta’ l-imseħbin tagħha, u permezz tal-membri tagħha hija preżenti fl-attivitajiet varji ta’ apostolat fil-parroċċi, l-Azzjoni Kattolika tagħti għajnuna materjali b’imħabba lill-persuni u familji li jkunu f’xi bżonn partikolari permezz tas-Segretarjat Assistenza Soċjali; dan is-Segretarjat jagħti servizz ta’ ħarġiet għall-anzjani b’minibus u huwa għad-dispożizzjoni tal-parroċċi kollha.

  Permezz tal-Bookshop “Isqof Emmanuel Galea” fl-Istitut Kattoliku (Tel. 2123 7031. Fax: 2123 0829), l-Azzjoni Kattolika tagħti servizz fil-qasam tal-Komunikazzjoni Soċjali bil-bejgħ ta’ kotba, pubblikazzjonijiet, cassettes, eċċ, ta’ natura reliġjuża.

  Flimkien mal-”Maltese Cross Corps”u bl-għajnuna finanzjarja ta’ l-Awtoritajiet Ċivili, jiġi organizzat servizz ta’ “Meals on Wheels” f’diversi parroċċi.

  President Ġenerali

  Josef DeBono

  Viċi-President Ġenerali

  Marija Cachia

  Assistent Ekkleżjastiku

  vakanti

  Segretarju Ġenerali 

  vakanti

  Segretarju tad-Direttorju

  Adrian Leone Ganado

  President Fergħa Nisa

  IIvy Fleri

  President Fergħa Rġiel 

  Oscar Gerada

  Koppja President Fergħa Koppji 

  Emmanuel u Irene Dye

  President ŻAK (Żgħażagħ Azzjoni Kattolika)

  Rosanne Buhagiar

  Assistent Ekkleżjastiku ŻAK 

  Fr Reuben Gauci

  Koordinatur Segretarjat Assistenza Soċjali 

  Martin Chetcuti                                

  Koordinatur Kummissjoni Ħidma Morda u Persuni b’Diżabiltà                              

  Lolly Debono

  Editur ‘Il-Leħen’

  Sur Michael Caruana

  Editur ‘Il-Faraġ’

  Sur Stanley Spiteri