Moviment ta Kana

 • Moviment ta Kana

 • Il-Moviment ta’ Kana, mibdi minn Mons. Dun Charles Vella, u approvat uffiċċjalment fl-1954 mill-Arċisqof M.Gonzi, illum huwa parti integrali mill-ħajja tal-familja Maltija. Imwaqqaf bħala Assoċjazzjoni Kanonika Pubblika, il-Moviment iħaddan iż-żewġ Djoċesijiet ta' Malta u Għawdex u jwettaq ħidma pastorali fil-qasam tal-familja, l-iktar permezz ta’ dawn is-servizzi:

  Counselling għal nies bi problemi familjari jew personali, minn counsellors kompetenti, kif ukoll minn saċerdoti, tobba, u avukati, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, fl-Uffiċċju Centrali, Korsijiet għall-għarajjes bi thejjija għaż-żwieġ, tagħlim ta’ l-ippjanar naturali tal-familja u Korsijiet ta’ “parenting skills”.

  Portal Familjakana

  www.canamovement.org

   

  Paġna ta' Facebook

  www.facebook.com/familjakana

  Youtube channel

  www.youtube.com/user/familjakana

  E-mail

  info@canamovement.org

  Indirizz

  Cana Movement,

  Catholic Institute,

  St Publius Street,

  Floriana FRN 1441,

  Malta  

   

  Tel

  2203 9300

  2203 9315

   

  Direttur

  Rev. Dr Charles Attard

  President

  Dr Arthur Galea Salomone

  Segretarju Amministrattiv

  Mr James Chappell

  Segretarja tal-Kunsill

  Ms Christine Galea 

  Segretarja

  Ms Kathleen Cefai

  Receptionist

  Ms Margaret Portelli