Liturġija

 • Il-Pjan Pastorali 1986-91 ried li jkun hemm Segretarjat għalLiturġija biex jieħu ħsieb li f’kull parroċċa jkun hemm Kummissjoni Liturġika u jara li l-abbatini, il-letturi u l-animaturi l-oħra tal-liturġija jkollhom formazzjoni tajba. Is-Segretarjat twaqqaf b’digriet tat-3 ta’ Diċembru 1986, imbagħad b’digriet ieħor, fis-26 ta’ Marzu 1988, ta direttivi dwar l-istruttura u l-kompetenzi tas-Segretarjat. B’Digriet maħruġ fis-16 ta’ Diċembru 2002, ma’ dan is-Segretarjat ġew affiljati diversi Kummissjonijiet.

 • Kunsill tas-Segretarjat


  Delegat  

 • Kan. Jesmond Manicaro


  Tel

  2590 6754


  Imejl

  manicaro@onvol.net


  Delegati Assistenti

  Patri Anton Farrugia OFM

  Dun Mikiel Bugeja


  Membri

  Sur Sammy Borg

  Sur Jonathan Debattista

  Dr Patricia Micallef

  Ms Dorothy Calleja

  Ms Giselle Desira


  Kummissjoni Arti Sagra


  Chairman

  Dun Ġino Gauci


  Membri

  Sur Lino Borg

  Dun Albert Buhagiar

  Perit Conrad Thake


  Segretarju

  Mons. Lawrence Gatt

  Inventarista

  Dun Dr. Edgar Vella


  Maestro di Cappella

 • Mro Hamish Dustagheer