Djakonija

 • Vigarju Episkopali għad-Djakonija

  Fr Charles Cordina

  Telefon

  25906629

  Imejl

  charles.cordina@maltadiocese.org

  Ir-rwol tal-Vigarju Episkopali għad-Djakonija huwa li jmexxi l-ħidma tal-Knisja fix-xogħol soċjali tagħha.


  Migranti – Direttur Nazzjoni

  Mons. Alfred Vella

  Telefon

   2124 0255, 2123 2545

  Imejl

  fravella@onvol.net

  Ir-rwol ta’ Mgr Fr Alfred Vella hu direttur tal-Kummissjoni u għalhekk irid jikkordina l-ħidma kollha tal-istess Kummissjoni li għandha l-għan li tmexxi l-ħidma pastorali mal-persuni kollha li huma f’mixja, jiġifieri mhux dejjem huma stabbiliti f’Malta għal xi raġuni jew oħra bħal emigranti li jirritornaw lura, refuġjati u dawk kollha li jfittxu kenn f’pajjiżna, turisti, u dawk li jitħalltu ma’ Maltin permezz taż-żwieġ u ma jappartjenux lil xi kommunità libgwistika.


  Ġustizzja u Paci

  Perit Daniel Darmanin

  Imejl

  justiceandpeace@maltadiocese.org

  L-irwol tal-Kummissjoni huwa li tnissel għarfien tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja.


  Caritas

  Anthony Gatt

  Telefon

  25906600

  Imejl

  anthony.gatt@caritasmalta.org

  Ir-rwol tad-Direttur tas-servizzi li toffri l-Caritas f’Malta fid-diversi oqsma soċjali jinkludi s-servizzi residenzjali kif ukoll servizzi fil-komunità għar-riabilitazzjoni mid-droga, il-ħidma fil-komunità favur persuni vulnerabbli inkluż anzjani (HelpAge), riċerka u żvilupp, kif ukoll ħidmiet ta’ sapport u għajnuna professjonali lil diversi persuni u familji f'diffikultà.


  Djar għat-Tfal

  Andrew Azzopardi

  Telefon

  25906308

  Imejl

  andrew.azzopardi@maltadiocese.org

  Ir-rwol tad-direttur tad-Djar tat-Tfal huwa li jikkordina l-ħidma tal-Istituti tat-tfal u li jaċċerta li qed iseħħ l-iżvilupp meħtieġ tat-tfal.


  Djar għall-Anzjani

  André Vassallo Grant

  Telefon

  25906444

  Mowbajl

  99429775

  Imejl

  andre.vassallo.grant@maltadiocese.org

  Il-Knisja f’Malta tqis il-kura tal-persuni anzjani bħala waħda mid-dmirijiet pastorali kbar tagħha. Dan tagħmlu permezz tad-Djar tal-Anzjani li huma mmexxijin kemm minn Kongregazzjonijiet u Għaqdiet kif ukoll mill-Amministrazzjoni Ċentrali. 


  Djar għall-Persuni b'Diżabilità

  Dun Martin Micallef

  Telefon

  21462844

  Imejl

  mmicallef@dartalprovidenza.org

  Ir-rwol tad-direttur għall-Persuni b'Diżabilità huwa li jikkordina l-ħidma tad-Dar tal-Providenza u djar oħra li joffru post fejn nies bi bżonnijiet speċjali jgħixu qrib il-kommunità.

  Agħfas hawn biex tniżżel id-direttorju tas-Segretarjat għad-Djakonija.