Ħal Kirkop

 • Ħal Kirkop sar Parroċċa fis-sena 1592, u l-knisja li kienet ilha mis-sena 1500, bejn is-1706 u s-1779 ġiet imkabbra u fl-1860 żdidulha ż-żewġ kampnari: Ġiet ikkonsagrata mill-Isqof Labini fl-10 ta' Novembru 1782. It-titular tal-Parroċċa hu San Leonardu de Noblat.

  Numru Ta' Parruċċani: 2,200

  Numru Ta' Familji: 750

 • Knisja Parrokkjali ta' San Leonardu Abbati

  Data tad-dedikazzjoni 10 ta' Novembru 1782

 • Kappillan

  Dun Valentino Borg 

 • Uffiċċju Parrokkjali

  2, Triq il-Parroċċa,

  Kirkop KKP 1011

 • Ħinijiet ta' l-Uffiċċju

  It-Tlieta u l-Ġimgħa

  4.00pm - 5.30pm

 • Email

  parrocca.kirkop@maltadiocese.org jew parrkirk@maltanet.net

 • Telefon

  21642893

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Valentino Borg , Kappillan

 • Saċerdot residenti fil-parroċċa

  Dun Frans Abdilla

  Kunsill Pastorali Parrokkjali 

  President: Dun Valentino Borg 

  Moderatur: Mr Josef Busuttil 

  Segretatja: Ms Rose Mizzi 

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

  President: Dun Valentino Borg 

  Segretatja: Ms Rose Mizzi 

  Membru: Ms Maddalena Mizzi

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 07.00, 08.30, 10.00 am, 06.00 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 06.00 pm (xitwa); 06.30 pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 07.45 am, 06.30 pm

 • Knejjes Filjali

 • Kappella tal-Lunzjata

  Il-knisja l-ewwel li nbniet kien fl-1450; ingħalqet fl-1575 minn Mons. Dusina u reġgħet infetħet fl-1754. 

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella tal-Lunzjata

  Indirizz:

  Misraħ Kirkop, Ħal Kirkop

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8.15am - 12pm (barra l-Ħamis)