Monsinjur Joseph Galea-Curmi, Isqof Awżiljarju ta' Malta


 • Bijografija

   
 • Monsinjur Joseph Galea-Curmi, iben Paul u Josette née Mifsud Bonnici, twieled Birkirkara fl-1 ta’ Jannar 1964 u huwa t-tielet minn sitt ulied. Monsinjur Galea-Curmi rċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola Stella Maris, Ħal Balzan, fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, ir-Rabat, u fil-Kulleġġ San Alwiġi (Sixth Form), Birkirkara. Daħal fis-Seminarju tal-Arċisqof fl-1982. Wara li rċieva l-formazzjoni meħtieġa u kiseb Liċenzjat fit-Teoloġija Sagra fl-Università ta’ Malta, ġie ordnat saċerdot mill-Arċisqof ta’ Malta, Mons. Ġużeppi Mercieca, fil-5 ta’ Lulju 1991. Monsinjur Galea-Curmi intbagħat ikompli l-istudji tiegħu fil-Pontificia Università Lateranense ta’ Ruma u fl-1998 kiseb dottorat fit-Teoloġija Pastorali. It-teżi tad-dottorat tiegħu ġġib l-isem “The Diocesan Synod as a Pastoral Event. A Study of the Post-Conciliar Understanding of the Diocesan Synod”.

  Wara l-istudji tiegħu f’Ruma, Monsinjur Galea-Curmi nħatar assistent Segretarju Pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta u lecturer fit-Teoloġija Pastorali fl-Università ta’ Malta, fejn għadu jgħallem sal-lum. Huwa kien il-kordinatur tas-Sinodu Djoċesan li sar bejn l-1999 u l-2003. Fl-2005 inħatar membru tal-board tal-Istitut Djoċesan ta’ Formazzjoni Pastorali, u fl-2008 assistent ekkleżjastiku tal-Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice (Malta), fejn għadu jservi sal-lum.

  Fl-2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Monsinjur GaleaCurmi bħala Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta u Kanonku tal-Kapital tal-Katidral.

  Huwa jwettaq ħidma pastorali fil-Parroċċa ta’ Marija Annunzjata, Ħal Balzan. 

   

 • Telefown: 25906201

   

 • Imejl:
  j.galea.curmi@maltadiocese.org