Segreterija tal-Arċisqof

 • Segretarju tal-Kunsill tal-Arċisqof

  Dott. Godwin Grima

  Telefon

  25906210

  Imejl

  godwin.grima@maltadiocese.org

  Is-Segretarju tal-Kunsill tal-Arċisqof, fost responsabiltajiet oħra, jara li jkun hemm ħidma koordinata mill-istrutturi djoċesani ewlenin, u li issir valutazzjoni regolari biex dawn jistgħu jaħdmu b’mod effettiv u jilħqu l-iskop tagħhom. Il-Kunsill tal-Arċisqof huwa l-organu ewlieni eżekuttiv ta’ natura pastorali. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni.


  Segretarju Privat

  Mons. Mario Camilleri

  Telefon

  25906133

  Imejl

  mario.camilleri@maltadiocese.org

  Is-Segretarju Privat, fost dmirijiet oħra, huwa responsabbli mill-korrispondenza, mill-informazzjoni ġenerali u mill-arkivju tal-Arċisqof.


  Segretarju Amministrattiv

  Michael Pace Ross

  Telefon

  25906400/750

  Imejl

  michael.pace.ross@maltadiocese.org

  Is-Segretarju Amministrattiv huwa responsabbli mill-Uffiċċju Djoċesan tal-Amministrazzjoni. Lir-rwol ta' dan l-uffiċċju huwa li jiċċentralizza u jamministra b’mod professjonali l-entitajiet tal-Arċidjoċesi. B’dan il-mod, il-Knisja tkun f’pożizzjoni li taġixxi b’mod aħjar fir-responsabiltajiet pastorali tagħha. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni.


  Kummissjoni tal-Ħarsien tat-Tfal u l-Adulti Vulnerabbli

  Andrew Azzopardi

  Telefon

  25906308

  Imejl

  andrew.azzopardi@maltadiocese.org

  Il-Kap tas-Safeguarding Commission huwa responsabbli għall-ħolqien ta' kultura fl-entitajiet tal-Knisja fejn it-tfal u l-adulti vulnerabbli jħossuhom mħarsa. u dak li jsir fl-ambjenti tal-Knisja jkun fl-aqwa interess tagħhom. Agħfas hawn għal aktar informazzjoni dwar is-Safeguarding Commission.


  Uffiċju Komunikazzjoni

  Kevin Papagiorcopulo

  Telefon

  21241281

  Imejl

  kevpapps@maltadiocese.org

  Il-Kap tal-Uffiċċju Komunikazzjoni Soċjali jassigura li l-mezzi tal-komunikazzjoni bejn il-Knisja f’Malta u l-komunità inġenerali tkompli tissaħħaħ fl-aħjar interess tas-soċjetà. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni dwar l-Uffiċċju Komunikazzjoni Soċjali.


  Ċerimonier tal-Arċisqof

  Dun Michael Bugeja

  Telefon

  25906301

  Imejl

  Iċ-Ċerimonjier tal-Arċisqof jara li ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, b’mod speċjali dawk ippreseduti mill-Arċisqof, jirriflettu d-dinjità, is-sempliċità u l-ordni.