Segreterija tal-Arċisqof

 • Segretarju tal-Kunsill tal-Arċisqof

  Dott. Godwin Grima

  Telefon

  25906210

  Imejl

  godwin.grima@maltadiocese.org

  Is-Segretarju tal-Kunsill tal-Arċisqof, fost responsabiltajiet oħra, jara li jkun hemm ħidma koordinata mill-istrutturi djoċesani ewlenin, u li issir valutazzjoni regolari biex dawn jistgħu jaħdmu b’mod effettiv u jilħqu l-iskop tagħhom. Il-Kunsill tal-Arċisqof huwa l-organu ewlieni eżekuttiv ta’ natura pastorali. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni.


  Segretarju Privat

  Mons. Mario Camilleri

  Telefon

  25906133

  Imejl

  mario.camilleri@maltadiocese.org

  Is-Segretarju Privat, fost dmirijiet oħra, huwa responsabbli mill-korrispondenza, mill-informazzjoni ġenerali u mill-arkivju tal-Arċisqof.


  Ċerimonier tal-Arċisqof

  Dun Michael Bugeja

  Telefon

  25906215

  Imejl

  Iċ-Ċerimonjier tal-Arċisqof jara li ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, b’mod speċjali dawk ippreseduti mill-Arċisqof, jirriflettu d-dinjità, is-sempliċità u l-ordni.