Omm l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P. tgħaddi għall-ħajja ta' dejjem (Dettalji tal-funeral)

 • Illum, l-Erbgħa, 13 ta’ Lulju 2016, is-Sinjura Josephine Cremona, omm Monsinjur Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona O.P., irritornat lejn il-Ħallieq, fl-eta ta' 94 sena. 

  Il-funeral se jsir nhar il-Ġimgħa 15 ta' Lulju 2016, fit-8:30 a.m., fil-Knisja Parrokkjali ta' San Duminku, il-Belt Valletta.

   

  Agħtiha, O Mulej il-mistrieħ  ta' dejjem.

   

   

  Il-kondoljanzi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mat-tħabbira tal-mewt tas-Sinjura Cremona.