Kummissjonijiet Djoċesani

 • Ġustizzja u Paċi

 • Perit Daniel Darmanin

  Il-Kumissjoni Ġustizzja u Paċi taħdem ma' persuni ta' rieda tajba favur soċjetà aktar ġusta, fejn id-drittijiet ta' kulħadd jiġu rrispettati u fejn kulħadd jgħix f'dinjità u fil-paċi.#

  Imejl
  justiceandpeace@maltadiocese.org
 • Ekumeniżmu

  Rev. Prof. Hector Scerri

  Telefon

  25906502

  Imejl

  hector.scerri@um.edu.mt

  Ir-rwol tal-Kummissjoni Ekumenika hu li ttejjeb ir-relazzjonijijet tal-Kattoliċi f'Malta ma' Nsara oħrajn u li tissensibilizza lill-Kattoliċi Maltin dwar il-preżenza ta' Nsara oħra fil-pajjiż, u li tħeġġeġ it-talb għall-għaqda fost l-Insara.


  Djalogu Inter-Reliġjuż

  Rev. Patri Joe Ellul OP

  Telefon

  22039407

  Imejl

  interreligious@maltadiocese.org

  Ir-rwol tal-Kummissjoni għad-Djalogu Inter-Reliġjuż hu li ssaħħaħ u ġġib 'il quddiem ir-rabtiet bejn il-Knisja Kattolika f'Malta u l-komunitajiet reliġjużi mhux Insara li jinstabu f'pajjiżna.


  Okkult u Sataniżmu

  Patri Elija Vella OFM Conv

  Telefon

  21573445

  Imejl

  info@kosmalta.org

  L-irwol tal-Kummissjoni Okkult u Sataniżmu huwa li tistudja l-fenomeni konnessi mal-okkult, l-ispiritiżmu u s-sataniżmu, kemm mil-lat teoloġiku kif ukoll mil-lat tax-xjenzi naturali, speċjalment tal-psikoloġija, psikjatrija u parapsikoloġija.