Kummissjonijiet Interdjoċesani

 • Teoloġika

  Rev. Prof. Hector Scerri

  Telefon

  25906502

  Imejl

  hector.scerri@um.edu.mt

  Il-Kummissjoni Teoloġika Interdjoċesana tagħti l-kontribut tagħha f’dak li għandu x’jaqsam ma’ materji ta’ natura teoloġika, l-aktar kif dawn jolqtu l-Knisja u s-soċjetà f’Malta u Għawdex.


  Ambjent

  Mario Camenzuli

  Telefon

  25906510

  Imejl

  ambjent@maltadiocese.org

  Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent tħabrek biex toħloq kuxjenza kemm fil-Knisja kif ukoll fis-soċjetà dwar kif ir-responsabbiltà u l-etika lejn l-ambjent għandhom l-għeruq tagħhom fil-fidi u l-imħabba lejn il-Ħallieq. L-għan tal-Kummissjoni hu li dan is-sens ta’ responsabbiltà jissarraf f’inizjattivi konkreti u prattiċi fid-djoċesijiet ta’ Malta u ta’ Għawdex li jservu ta’ dawl u eżempju għas-soċjetà. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni. 


  Patrimonju Kulturali Kattoliku

  Simone Mizzi

  Telefon

  25906404

  Imejl

  fond.pkam@gmail.com

  Il--Kummissjoni Patrimonju Kulturali Kattoliku tirsisti biex jiġi mħares u tippromovi l-patrimonju kulturali tal-Knisja Kattolika fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll taqdi l-funzjonijiet u teżerċita l-kompetenzi stabiliti fil-Liġijiet ta' Malta dwar il-Patrimonju Kulturali tal-Knisja Kattolika f'Malta.