Lajċi

 • Delegat Episkopali għall-Lajċi

  Joe Farrugia

  Telefon

  25906510

  Imejl

  lajci@maltadiocese.org

  L-irwol prinċipali tad-Delegat Episkopali għall-Lajċi huwa li janima u jikkordina l-ħidma tal-entitajiet attivi fil-qasam tas-Segretarjat u, waqt li jirrispetta l-awonomija xierqa tagħhom, jara li din il-ħidma tiġi dejjem il-quddiem.


  Malta Catholic Youth Network (MCYN)

  Benjamin Flores Martin

  Telefon

  25906505

  Imejl

  benjamin.flores-martin@maltadiocese.org

  L-irwol prinċipali tad-Delegat għaż-Żgħażagħ huwa li jikkordina u jsostni ix-xogħol li jsir maż-żgħażagħ fid-Djoċesi filwaqt li jżomnm djalogu miftuħ mas-soċjetà`` sekulari. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni. 


  Kummissjoni Djoċesana Tfal

  Sr Anna Sammut

  Telefon

  21487282

  Mowbajl

  99846310

  Imejl

  anna.sammut@maltadiocese.org

  info.kdt@maltadiocese.org

  L-irwol tad-delegata għat-tfal hu li tieħu ħsieb il-formazzjoni spiritwali, soċjali u umana tal-Kummissjoni afdata lilha. Dan isir permezz ta’ laqgħat darba fix-xahar kif ukoll ‘live-ins', ta’ l-inqas tliet darbiet fis-sena.

  Hu fir-responsabbiltà tad-delegata li t-tfal imsemmija jiġu mħarrġa biex isemmgħu leħinhom fil-Knisja u ‘l quddiem ikunu ‘leaders’ responsabbli fi ħdan il-Knisja.


  Moviment ta' Kana

  President

  Dr Arthur Galea Salomone

  Telefon

  22039300/315

  Mowbajl

  99420522

  Imejl

  ArthurGaleaSalomone@fincotrust.com

  Ir-rwol tal-President hu li jmexxi l-Moviment ta’ Kana li jaħdem fil-pastorali tal-familja. Il-Moviment Kana jħejji lill-għarajjes għas-Sagrament taż-Żwieġ, jakkumpanja lill-familji fil-mixja tagħhom, joffri servizzi ta’ counselling jgħin permezz ta’ numru ta’ support groups.


  Delegat

  Mons. Charles Attard

  Telefon

  22039317/315

  Mowbajl

  99891907

  Imejl

  director@canamovement.org

  L-irwol tad-Delegat huwa li jikkordina l-pastorali tal-familja fil-parroċċi ta’ Malta. Dan isir l-aktar bit-twaqqif tal-Kummissjoni Familja f’kull parroċċa kif ukoll billi taħdem mill-qrib ma’ aġenziji oħrajn li jaħdmu b’risq il-familja.


  Relazzjoni mal-Għaqdiet u Movimenti (FORUM)

  Ms Anna Pace

  Telefon

  21242512

  Imejl

  anna.pace97@gmail.com

  L-irwol prinċipali tal-FORUM huwa li joffri post fejn l-għaqdiet, movimenti u komunitajiet kattoliċi tal-lajċi jiltaqgħu, jgħinu lil xulxin u jippjanaw il-ħidma tagħhom flimkien fi spirtu ta’ komunjoni, djalogu u solidarjetà.


  Kummissjoni Għall-Ħarsien tal-Valuri fl-Isport

  President u Delegat

  Sur David Azzopardi

  Telefon

  25906510

  Imejl

  info.kds@maltadiocese.org