Proċess tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja

 • DĦUL FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA 2017-2018

   

  Il-proċess tad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta jiddetermina d-dħul fl-ewwel u t-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja u fl-ewwel sena sekondarja.  Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja huwa marbut mas-sena tat-twelid.  Applikazzjonijiet għad-dħul fil-livelli differenti għandhom isiru skont kif spjegat hawn taħt. 

  Għall-applikazzjoni online żur: http://knisja.org/applications

   

  Informazzjoni dettaljata tinstab fir-Regolamenti għad-Dħul li jistgħu jinkisbu wkoll mill-istess skejjel tal-Knisja. Agħfas fuq is-sena rispettiva biex tniżżel ir-Regolamenti għad-Dħul:

  Fl-ewwel sena kindergarten dawk li twieldu fis-sena 2014

  Fit-tieni sena kindergarten dawk li twieldu fis-sena 2013

  Fl-ewwel sena primarja dawk li twieldu fis-sena 2012

  Fl-ewwel sena sekondarja dawk li twieldu fis-sena 2006.

  St Francis - Agħfas fuq St Francis biex tniżżel ir-Regolamenti għat-Transfer ta' Studenti bejn l-iskejjel.

  Każijiet Serji - Agħfas fuq Każijiet Serji biex tniżżel ir-Regolamenti għad-Dħul.

  Asylum Seekers - Agħfas fuq Asylum seekers biex tniżżel ir-Regolamenti għad-Dħul.

   

  Agħfas hawn biex tniżżel id-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.

  ĊIRKULARI DWAR POSTIJIET GĦAT-TFAL FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA

  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar postijiet fl-Ewwel Sena Sekondarja.

  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar postijiet fit-Tieni Sena Kindergarten.

  Proċeduri f’każ ta’ ksur tar-Regolamenti tad-Dħul fl-iskejjel tal-Knisja

   
 • RIŻULTATI TAL-POLOZ

  Agħfas hawn biex tniżżel ir-Riżultat tal-Poloz tal-Każijiet Serji Applikanti Skola Bla Kontinwità 2017.
 •  

  DATI - MILI TA’ APPLIKAZZJONIJIET

   

  1. APPLIKAZZJONIJIET SKONT L-EWWEL KRITERJI:

  Applikazzjonijiet skont il-Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja, tal-Impjegati, tal-Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal li ngħatatilhom eżenzjoni mill-attendenza, u tfal minn Skola tal-Knisja bla Kontinwità (Para. 1 a-f), isiru:

  • online fuq is-sit http://knisja.org/applications mill-Erbgħa 16 ta’ Novembru sal-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2016
   JEW
  • fl-iskejjel li jservu ta’ ċentri:
   • fis-Seminarju r-Rabat
   • f’St Angela School Zabbar
   • f’St Elias College Santa Venera, JEW
   • f’St Michael’s School Santa Venera, 
  •  bejn id-9.00 ta’ filgħodu u s-2.00 ta’ wara nofsinhar:
   • it-Tnejn 21 (kunjomijiet bl-ittri A-C),
   • it-Tlieta 22 (kunjomijiet bl-ittri D-M) u
   • l-Erbgħa 23 ta’ Novembru 2016 (kunjomijiet bl-ittri N-Z)

   Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €15.

  Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom 14/15/16 ta’ Novembru 2016 mid-9.00 sa nofsinhar.

  • Agħfas hawn biex tniżżel din il-formula għall-Kriterju 1a - Tfal mid-Djar tal-Knisja.
  • Agħfas hawn biex tniżżel din il-formula għall-Kriterju 1b - Impjegati.
  • Agħfas hawn biex tniżżel din il-formula għall-Kriterju 1ċ - Aħwa.
  • Agħfas hawn biex tniżżel din il-formula għall-Kriterju 1d - Transfers.
  • Agħfas hawn biex tniżżel din il-formula għall-Kriterju 1f - Skejjel bla kontinwità.

   

  Applikazzjonijiet tard tal-Ewwel Kriterju (Para. 1a-f):

  • online fuq is-sit http://knisja.org/applications mill-Ħamis l-1 ta’ Diċembru sal-Ħamis 15 ta’ Diċembru, 2016
   JEW
  • fil-Kurja tal-Arċisqof nhar il-Ħamis 15 ta’ Diċembru 2016 bejn id-9.00 a.m. u s-1.00 ta’ wara nofsinhar.
   Il-ħlas għall-applikazzjoni tard hu ta’ €20.
   
  1. APPLIKAZZJONIJIET SKONT IL-KRITERJU KAŻIJIET SERJI

      2.1  Każijiet Serji l-Ewwel Kriterji:

  Applikazzjonijiet skont il-Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja, tal-Impjegati, tal-Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal  li ngħatatilhom eżenzjoni mill-attendenza, u tfal minn Skola tal-Knisja bla Kontinwità (Para. 1 a-f), isiru:

  Online fuq is-sit http://knisja.org/applications mill-Erbgħa 16 ta’ Novembru sal-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2016
  JEW
  billi l-ġenituri jċemplu għal appuntament mit-Tnejn 14 sal-Erbgħa 16 ta’ Novembru 2016 bejn it-8.30 ta’ filgħodu u s-2.00 ta’ wara nofsinhar fuq in-numru tat-telefown 2590 6306 jew 2590 6756.

  Fl-ewwel ġurnata jċemplu dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.

  Fit-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M.

  Fit-tielet ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z. 

  Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €15.

  Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom 14/15/16 ta’ Novembru 2016 mid-9.00 sa nofsinhar. 

  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 2a - Tfal mid-Djar tal-Knisja.
  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 2b - Impjegati.
  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 2ċ - Aħwa.
  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 2d - Transfers.
  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 2f - Skejjel bla kontinwità.

  Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana 21/22/23 ta’ Novembru 2016

  Applikazzjonijiet tard għall-Kaijiet Serji tal-Ewwel Kriterju (Para. 1a-f):

  • online fuq is-sit http://knisja.org/applications mill-Ħamis l-1 ta’ Diċembru sal-Ħamis 15 ta’ Diċembru, 2016
   JEW
  • fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija, 16 Il-Mall Floriana nhar il-Ħamis 15 ta’ Diċembru 2016 bejn id-9.00 a.m. u s-1.00 ta’ wara nofsinhar għal Każijiet Serji l-Ewwel Kriterju.
   Il-ħlas għall-applikazzjoni tard hu ta’ €20.

   

     2.2  Każijiet Serji t-Tielet Kriterju: Applikanti Oħra

  Online fuq is-sit http://knisja.org/applications mill-Erbgħa 18 ta’ Jannar sal-Ġimgħa 3 ta’ Frar 2017

  JEW

  billi l-ġenituri jċemplu għal appuntament mit-Tnejn 23 sal-Ħamis 26 ta’ Jannar 2017 bejn it-8.30 ta’ filgħodu u t-3.00 ta’ wara nofsinhar fuq in-numru tat-telefown 25906306 jew 25906756.

  Fl-ewwel ġurnata jċemplu dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.
  Fit-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M. 
  Fit-tielet ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z.
  Ir-raba’ ġurnata hija miftuħa għal kulħadd.

  Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana 30/31 ta’ Jannar u l-1/2 ta’ Frar 2017.

  Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €15.

  .

  1. APPLIKAZZJONIJIET SKONT IT-TIELET KRITERJU: APPLIKANTI OĦRA
  online fuq is-sit http://knisja.org/applications mill-Erbgħa 18 ta’ Jannar sal-Ġimgħa 3 ta’ Frar, 2017
  JEW
  bejn id-9.00 ta’ filgħodu u nofsinhar f’dawn il-ġranet u f’waħda minn dawn l-iskejjel skont din l-iskeda:

   

  L-ewwel sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2014

  It-Tnejn 30, it-Tlieta 31 ta’ Jannar u l-Erbgħa l-1 ta’ Frar

  Is-Seminarju - Rabat

  St Aloysius College Primary Balzan

  St Angela - Żabbar

  St Joseph – Paola

   

  It-tieni sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2013

  It-Tnejn 23, it-Tlieta 24 u l-Erbgħa 25 ta’ Jannar

  Kulleġġ Missjunarju San Pawl - Rabat

  St Aloysius College Primary Balzan

  St Angela – Żabbar

  St Joseph – Blata l-Bajda 

   

  L-ewwel sena primarja: Twieldu fis-sena 2012

  It-Tnejn 30, it-Tlieta 31 ta’ Jannar u l-Erbgħa l-1 ta’ Frar

  De La Salle College - Birgu

  Kulleġġ Missjunarju San Pawl - Rabat

  St Aloysius College Secondary B’Kara

  St Augustine - Pietà

   

  L-ewwel sena sekondarja: Twieldu fis-sena 2006

  It-Tnejn 23, it-Tlieta 24 u l-Erbgħa 25 ta’ Jannar

  De La Salle College - Birgu

  Is-Seminarju - Rabat

  St Michael – St Venera

   St Elias – Santa Venera

  Fl-ewwel ġurnata jimtlew applikazzjonijiet ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.

  Fit-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M. 

  Fit-tielet ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z.

   Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €15.

   

  Applikazzjonijiet tard tal-Applikanti Oħra (Para. 3):

  • online fuq is-sit http://knisja.org/applications mill-Ħamis 9 ta’ Frar sal-Ħamis 23 ta’ Frar, 2017
   JEW
  • fil-Kurja tal-Arċisqof jew fl-iskola St Michael, Triq il-Kanun Santa Venera nhar il-Ħamis 23 ta’ Frar 2017 bejn id-9.00 a.m. u s-1.00 ta’ wara nofsinhar.
  • fis-Segretarjat Edukazzjoni Nisranija, 16 Il-Mall Floriana nhar il-Ħamis 23 ta’ Frar 2017 bejn id-9.00 a.m. u s-1.00 ta’ wara nofsinhar għal Każijiet Serji Applikanti Oħra.
   
   Il-ħlas għall-applikazzjoni tard hu ta’ €20.
   

  DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI

  1.   Min japplika għandu jieħu miegħu dawn id-dokumenti:

   

  a.

  Il-Kattoliċi jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija (oriġinali, u mhux fotokopja).

  b.

  Estratt taċ-Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel / tifla (oriġinali, u mhux fotokopja).

  ċ.

  Il-Karta tal-Identità ta’ missier jew omm it-tifel / tifla.  M’hemmx bżonn ta’ fotokopja.

  d.

  Ritratt tat-tifel / tifla (daqs ta’ passaport).

   e.

  Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, iffirmata mill-ġenituri jew il-kustodju. Agħfas hawn biex tniżżel din il-formola.

  f.

  Il-mili ta’ din l-applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew ta’ rappreżentant tal-ġenituri, tindika li hemm qbil bejn il-ġenituri li ssir din l-applikazzjoni.

  Jekk xi ħadd mill-ġenituri ma jaqbilx ma’ din l-applikazzjoni jew mhux infurmat bl-applikazzjoni, u ma tahx il-kunsens tiegħu/ tagħha, din l-applikazzjoni tirriżulta invalida.

   ġ.

  Meta l-Qorti ddeċidiet li l-kustodja u/ jew l-edukazzjoni tal-ulied hija konġunta, allura hemm bżonn il-firma (kunsens) taż-żewġ ġenituri.

   

  Mad-dokumenti mitluba f’a-ġ, iridu jiġu ppreżentati wkoll id-dokumenti msemmija hawn taħt skont il-kriterju li wieħed qed japplika fih:

  g.

  Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja:

  Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid-Direttur tad-Dar tal-Knisja li turi lit-tifel/ tifla huwa/ hija residenti fid-Dar tal-Knisja. Din id-dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar tal-applikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l‑iskola li għandu jinkiteb fiha t-tifel/ tifla. Agħfas hawn biex tniżżel din il-formula.

  għ.

  Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Aħwa:

  i.    Ċertifikat tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku (tal-Insinwa) tal-aħwa l-oħra (oriġinali);

  ii.   Fotokopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri;

  iii.  Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-kap tal-iskola fejn jattendu

  l‑aħwa l-oħra; Agħfas hawn biex tniżżel din il-formula.

  iv. F’każ ta’ tfal adottati jew li qegħdin f’foster families, ċertifikat mill-Agenzija li jindika li t-tifel/tifla huma adottati, jew fostered mal-familja “long-term”.

   h.

  Jekk qed tapplika skont il-Kriterji tal-Impjegati, ta’ transfers jew ta’ Skola bla Kontinwità:

  Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-kap tal-iskola.

  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 1b - Impjegati. 
  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 1d - Transfers.
  • Agħfas hawn biex tniżżel il-formula għall-Kriterju 1f - Skejjel bla kontinwità.
   

   ħ.

  Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Każijiet Serji:

  Ittra bi spjegazzjoni tar-raġunijiet serji, ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tas-sena ta’ qabel fejn hemm, l-istatement of needs maħruġ mill-istatementing moderating panel u l-IEP.  Meta l-każ għadu mhux konkluż mal-istatementing moderating panel tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal-applikazzjoni għand l-istatementing board jew rapport dwar il-bżonnijiet tat-tifel/ tifla mingħand educational psychologist.

  Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta li statement of needs meta dan jingħata.

   

   

   2.

  Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €15.

  Il-ħlas għal applikazzjoni tard hu ta’ €20.