Refuġjat fi Franza jiġi Malta biex jara lil bintu għall-ewwel darba

 • Wara sentejn 'il bogħod minn martu u minn bintu li qatt ma ra, Gnagbo Maxime Ani, missier mill-Kosta tal-Ivorju, reġa' ngħaqad mal-familja li tinsab f'Malta.

  Gnagbo Maxime Ani, flimkien ma’ martu, Ester Mohiri Zepre, li kienet qed tistenna tarbija, fit-2 ta’ April 2015, kienu fost grupp ta’ migranti li qasmu b’dgħajsa mil-Libja għall-Ewropa. Waqt il-vjaġġ, feġġew ċirkustanzi li minħabba fihom Ester ġiet elevata b’ħelikopter u mwassla l-Isptar Mater Dei, f’Malta. Żewġha baqa’ sejjer l-Italja u minn hemm mar Franza.

  Nhar it-30 ta’ Mejju, 2015, fl-Isptar Mater Dei, Ester welldet tifla li ngħatat l-isem ta’ Julie.  Wara, Ester, flimkien ma’ bintha, ġew mogħtija kenn fid-Dar għar-Refuġjati, immexxija mill-Kummissjoni Emigranti, fil-Bon Pastur, Ħal Balzan.

  Nhar id-29 ta’ Marzu, 2017, il-Kummissjoni Emigranti ġiet infurmata li Gnamro Maxime Ani kiseb status ta’ refugjat fi Franza u b’hekk id-dritt li japplika għar-riunifikazzjoni tal-familja tiegħu.

  Peress li l-applikazzjoni trid iż-żmien tagħha biex tiġi deċiża, Gnagbo Maxime Ani ddeċieda li jieħu xi jiem leave mix-xogħol tiegħu fi Franza biex jiġi Malta ħalli jara lil bintu għall-ewwel darba u jiltaqa’ wkoll ma’ martu wara sentejn mifrudin minn xulxin.

  Iċ-Ċermen tal-Kummissjoni Emigranti, Monsinjur Alfred Vella, qal li l-omm u l-bint qe jistennew l-aħħar dokumenti biex ikunu jistgħu jħallu Malta biex jingħaqdu bħala familja fi Franza. Madanakollu qal li l-missier ma felaħx jistenna aktar u ddeċieda jinżel Malta biex igawdi lil familtu għal ftit jiem.

  L-arranġamenti biex il-missier jiġi Malta saru mill-Kummissjoni Emigranti bil-koperazzjoni tal-Ambaxxata Franċiża f’Malta.  

  Ritratt: Ian Noel Pace