€186,000 miġbura waqt il-maratona Oħloq Tbissima

 • Waqt is-60 siegħa tal-maratona Oħloq Tbissima nġabret is-somma ta' €186,361 b’risq is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl (MSSP).

  Hekk kif il-15-il edizzjoni tal-maratona Oħloq Tbissima ġiet fi tmiemha, Fr. Louis Mallia rringrazzja lil voluntiera kollha li b’xi mod jew ieħor taw sehemhom, hekk kif enfasizza li l-kontribut ta’ kull min ta’ sehmu għandu valur kbir.  Fr. Louis fakkar li flimkien ma’ din is-somma hemm ukoll kontejner mimli affarijiet li fi ftit jiem oħra se jaqbad trieqtu lejn il-Perù.

  Is-sittin siegħa kienu mimlija attività.  Il-pubbliku pparteċipa f’quddies, rużarju u mumenti oħra ta’ talb. Segwa wkoll filmati li wrew il-bżonnijiet kbar li hemm u kemm qed isir ġid b’din il-ħidma missjunarja.  

  Kull min jixtieq jagħti d-donazzjoni tiegħu jista’ jagħmel dan billi jċempel fuq:

  €10                  51602004

  €15                  51702007

  €25                  51802009

  SMS €4.66      50618099

  Pledge Line:  21 445544

  Jew donazzjoni online fuq:  www.ohloqtbissima.com

 • Ritratti: Oħloq Tbissima