Live: Quddiesa Pontifikali tat-twelid ta' San Ġwann Battista