L-Evanġelju tal-jum: 22 ta' Novembru

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Apok 5, 1-10
  Salm: 149, 1-2.3-4.5-6a u 9b

  Evanġelju: Luqa 19, 41-44

 • F’dak iż-żmien, Ġesù wasal qrib il-belt ta’ Ġerusalemm u, kif raha, beda jibkiha u jgħid: “Mhux li għaraft imqar int ukoll f’dan il-jum x’inhu ta’ ġid għalik! Imma issa! Dan hu moħbi minn għajnejk!

  Għax għad jiġi żmien fuqek meta l-għedewwa tiegħek idawruk b’rampa u jagħlquk minn kullimkien u jrossu fuqek minn kull naħa; u jġarrfu lilek u lil uliedek fik, u ma jħallux fik ġebla fuq oħra, talli ma għaraftx iż-żmien taż-żjara li saritlek”.

  Qaddisa tal-jum: Santa Ċeċilja, Verġni u Martri