L-Evanġelju tal-jum: 3 ta' Jannar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Ġw 2, 29 – 3, 6
  Salm: 97 (98), 1.3ċd-4.5-6

  L-Evanġelju: Ġw 1, 29-34

 • F’dak iż-żmien, Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja! Dan hu li għalih għedtilkom: “Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli”. Anqas jien stess ma kont nafu; imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael”.

  U Ġwanni xehed għalih u qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli: “Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu”.

  Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt: “Dan hu l-Iben ta’ Alla”.