L-Evanġelju tal-jum: 1 ta' Mejju

 • San Ġużepp Ħaddiem
  Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġen 1: 26-2, 3
  Salm: 89, 2-4. 12. 1. 16

  L-Evanġelju: Mt 13, 54-56

 • F’dak iż-żmien: Ġesù ġie f’pajjiżu, u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom; tant għaġġibhom li bdew jgħidu: “Mnejn kisbu dan il-għerf u dawn l-għeġubijiet? Dan mhuwiex bin il-mastrudaxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġużeppi u Xmun u Ġuda? U ħutu l-bniet mhux kollha fostna qegħdin? Mela mnejn kisbu dan kollu?” U tfixklu minħabba fih. 

  Imma Ġesù qalilhom: “M’hemmx profeta li mhuwiex imweġġah, jekk mhux f’pajjiżu u f’daru stess.” U ma għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas ta’ fidi tagħhom.