L-Evanġelju tal-jum: 29 ta' Mejju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 17, 15.22 – 18, 1
  Salm: 148, 1-2.11-12ab.12ċ-13a.13bċd-14

  L-Evanġelju: Ġw 16, 12-15

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom.

  Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom”.

  Qaddis tal-jum: San Pawlu VI, Papa