L-Evanġelju tal-jum: 1 ta' Ġunju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 18, 23-28
  Salm: 46 (47), 2-3.8-9.10

  L-Evanġelju: Ġw 16, 23b-28

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Tassew tassew ngħidilkom, kulma titolbu lil Missieri f’ismi jagħtihulkom. Sa issa ma tlabtu xejn f’ismi. Itolbu u taqilgħu, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan għedthulkom bit-tixbihat. Għad tasal siegħa meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbihat, imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-Missier.

  Dakinhar intom titolbu f’ismi, u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-Missier għalikom, għax il-Missier stess iħobbkom, billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla. Ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja. Se nerġa’ nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier”.

  Qaddis tal-jum: San Ġustinu, Martri