L-Evanġelju tal-jum: 28 ta' Ġunju

 • Il-Qalb Imqaddsa ta' Ġesu' - Solennita'
  Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Eżek 34, 11-16
  Salm: 22 (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6

  L-Evanġelju: Lq 15, 3-7

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-fariżej u lill-kittieba din il-parabbola: “Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien, u jgħidilhom: “Ifirħu miegħi, għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli”.

  Ngħidilkom: l-istess jiġri fis-smewwiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal disgħa u disgħin bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta’ ndiema”.