L-Evanġelju tal-jum: 1 ta' Lulju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġen 18, 16-33
  Salm: 102 (103), 1-2.3-4.8-9.10-11

  L-Evanġelju: Mt 8, 18-22

 • F’dak iż-żmien, meta ra ruħu mdawwar b’ħafna nies, Ġesù ordna li jaqsmu għax-xatt l-ieħor. Imbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u qallu: “Mgħallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk”. Imma Ġesù wieġbu: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, u l-għasafar tas-sema l-bejtiet; iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu”.

  Ieħor, wieħed mid-dixxipli, qallu: “Mulej, ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri”. Ġesù wieġbu: “Imxi warajja, u ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom”.

  Qaddis tal-jum: Beatu Nazju Falzon, Kjeriku Sekulari