L-Evanġelju tal-jum: 31 ta' Lulju

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Eżodu 34, 29-35
  Salm: 98 (99), 5.6.7.9

  L-Evanġelju: Mt 13, 44-46

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kulma jkollu u jixtri dik l-għalqa.

  Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil wieħed neguzjant ifittex ġawhar fin; meta sab ġawhra tiswa ħafna, mar biegħ kulma kellu u xtara lilha”.

  Qaddis tal-jum: San Injazju ta' Loyola, Presbiteru