Twitter

 Talba sabiex Monsinjur Arċisqof imexxi Ċelebrazzjoni Liturġika

 Omeliji u Messaġġi tal-Arċisqof

"M’hemm l-ebda progress veru jekk mhux nutrit ukoll mill-għeruq tagħna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fi tmiem Pellegrinaġġ Pawlin ma' pellegrini Awstrijaċi

“It-tfajliet tagħna għandhom bżonn isibu lil min ix-xewk irattabulhom bid-dmugħ tal-imħabba” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit-Tifkira tad-dmugħ tal-Madonna, fil-Knisja tal-Mirakli f'Ħal Lija

Ejjew inkunu “perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-komunità taċ-Ċentru Pastorali Sagra Familja, is-Sgħajtar, in-Naxxar

"Il-Mulej ma jitlaqniex weħidna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-Oncology Centre, l-Imsida

"L-imħabba lejn Alla ma tagħmilx sens jekk ma tissarrafx fl-imħabba ta’ bejnietna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-50 sena anniversarju tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa

"Nitolbu lil Sid il-ħsad biex mhux biss jibgħat ħaddiema, imma wkoll profeti fl-għalqa tiegħu" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiftaħ il-proċess tal-kawża għall-qdusija ta' Patri Avertan Fenech u jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, f'Jum il-Ħajja Kkonsagrata

"Ma tistax tagħraf l-profondità tal-liġi jekk ma tiltaqax ma’ Ġesù li huwa ħniena u mħabba"- L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-anniversarju tat-800 sena mit-twaqqif tal-Ordni Duminkan

"Il-kriterju jekk intix fid-dielja huwa jekk intix verament iben tal-Papa" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Festa tal-Konverżjoni ta' Missierna San Pawl, Birkirkara

"Il-Mulej ħelisna mill-biża' tal-mewt" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-avukati, b'memorja ta' Prof. Ganado, fil-Kamra tal-Avukati

"Ibqgħu sodi fil-kelma li se tagħtu lil xulxin" - L-Arċisqof lill-koppji li ser jiżżewġu fl-2017

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-koppji li ser jiżżewġu fl-2017

"Aħna lkoll tqaddisna fi Kristu Ġesù" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess ta' Fr Denis Schembri, il-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa tal-Manikata

"Fl-Ewkaristija Ġesù huwa 'Alla magħna'" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jagħti l-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminaristi Anton D'Amato u Bernard Micallef

“Ikollna kemm ikollna progress, dejjem se jkollna bżonn nuru sapport u mħabba lil xulxin” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess ta' Dun Mario Mangion bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa San Ġorġ Martri, Ħal Qormi

"Kompli fittex li tiltaqa’ ma’ Ġesù anke f’ċirkustanzi diffiċli" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej u l-Kandidatura ta' erba' seminaristi

Opportunità biex nġeddu l-fiduċja fil-Proġett Ewropew

L-Arċisqof jippreżenta lill-Gvern ta' Malta rapport tal-Knisja fuq il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE

"Għasses fuqek innifsek u ħalli l-poplu jgħasses fuqek" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess tal-Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura


 Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi

Live: L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa

Segwi ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi 'live' fuq YouTube