Twitter

 Talba sabiex Monsinjur Arċisqof imexxi Ċelebrazzjoni Liturġika

 Omeliji u Messaġġi tal-Arċisqof

"Il-Mulej ħelisna mill-biża' tal-mewt" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-avukati, b'memorja ta' Prof. Ganado, fil-Kamra tal-Avukati

"Ibqgħu sodi fil-kelma li se tagħtu lil xulxin" - L-Arċisqof lill-koppji li ser jiżżewġu fl-2017

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-koppji li ser jiżżewġu fl-2017

"Aħna lkoll tqaddisna fi Kristu Ġesù" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess ta' Fr Denis Schembri, il-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa tal-Manikata

"Fl-Ewkaristija Ġesù huwa 'Alla magħna'" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jagħti l-Ministeru tal-Akkolitat lis-seminaristi Anton D'Amato u Bernard Micallef

“Ikollna kemm ikollna progress, dejjem se jkollna bżonn nuru sapport u mħabba lil xulxin” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess ta' Dun Mario Mangion bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa San Ġorġ Martri, Ħal Qormi

"Kompli fittex li tiltaqa’ ma’ Ġesù anke f’ċirkustanzi diffiċli" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej u l-Kandidatura ta' erba' seminaristi

"Għasses fuqek innifsek u ħalli l-poplu jgħasses fuqek" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess tal-Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura

“Wisdom of ‘The Samuel Perspective’” – Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Artiklu ppublikat fuq is-Sunday Times of Malta fl-1 ta' Jannar 2017

“Dan il-post huwa monument tal-kultura tal-ħajja” - L-Arċisqof fid-Dar tal-Providenza

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta’ Jum il‑Paċi u l-festa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla

"Aħna l-Insara rridu nirrispondu għall-kalunnja, għat-tajn u għall-insulti bin-non-vjolenza" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa ta' Radd il‑Ħajr fi tmiem is‑sena 2016

Il-Milied: Ħajja, dawl, grazzja u verità - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Stazzjonali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu

"Ejjew nitolbu biex fil-kultura tagħna jibqa’ qawwi r-rispett tat-tarbija fil-ġuf" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa ta' Nofsillejl fil-Katidral tal-Imdina

"Irridu nkomplu l-missjoni ta’ Ġesù billi nkunu man-nies" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied lilll-impjegati tal-Kurja u r-rapprezentanti tal-entitajiet tal-Arcidjocesi ta' Malta

"Nagħmlu ħilitna biex nevitaw kliem ta’ mibgħeda fuq xulxin" - L-Arċisqof

Il-Messaġġ tal-Arċisqof fl-okkażjoni ta' 'Milied Flimkien'

“M’għandniex nibżgħu u nistħu minn Ġesù” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess ta' Dun Luke Seguna, l-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta' Marsaxlokk

“Inti fejn int, int f’liema ċirkostanza int, Ġesù ġej biex ikun għalik salvatur” - L-Arċisqof lill-ħabsin

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mar-residenti nisa fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin

“San Ġwann il-Battista huwa martri tad-dinjità taż-żwieġ” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-familji, fil-Konkatidral ta' San Ġwann


 Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi

Live: L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa

Segwi ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi 'live' fuq YouTube