Twitter

 Talba sabiex Monsinjur Arċisqof imexxi Ċelebrazzjoni Liturġika

 Omeliji u Messaġġi tal-Arċisqof

"Tgħid x’tgħid il-liġi, iż-żwieġ jibqa’ l-għaqda dejjiema u esklussiva bejn raġel u mara" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa tal-festa ta' San Nikola, is-Siġġiewi

L-Arċisqof jistaqsi lis-soċjetà: Kif tista’ tkun ġo faċilità korrettiva u xorta tħossok qiegħed fit-triq?

Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b'suċċess il-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga

L-Arċisqof lill-politiċi: Kunu kontabbli lejn il‑kuxjenza, lejn is-soċjetà u lejn Alla

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tat-Tlettax-il Parlament

“Irridu nitolbu maħfra ta’ kemm-il darba l-ewwel ħarisna lejn il-but imbagħad ħarisna lejn il-kuxjenza” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta' San Filep ta' Aġira f'Ħaż-Żebbuġ

"Nirringrazzjaw lill-Mulej għax fl-Ewkaristija tana nutriment spiritwali għall-ħajjitna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-Maestro di Cappella tal-Katidral

"Bħala individwi u soċjetà ejjew ma nkejlux ħajjitna fuq il-bread and butter issues" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Christi)

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fil-Mellieħa

L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adoloxxenti tal-parroċċi tal-Mellieħa

"Dan hu l-ħoss tas-silenzju, il-ħoss tat-talb" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-kunċert ta' mużika sagra mill-Cappella Musicale Pontificia Sistina

"Ħadd mhu se jsir dixxiplu tal-kappillan, tal-isqof jew tal-Papa. Aħna rridu nsiru dixxipli ta’ Ġesù" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-pussess tal-kappillan il-ġdid tal-Imtarfa, Dun Rene Vella

"M’hemmx għalfejn iċċarrar d-demm biex tkun xhud ta’ Ġesù" L-Arċisqof lill-adolexxenti li rċevew il-Griżma

L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adoloxxenti tal-parroċċi tal-Belt u ta’ Ġesù Nazzarenu, Tas-Sliema

"Għandna nafdaw bl-istess fidi sempliċi ta' San Franġisk u ta’ Santa Ġjaċinta ta' Fatima" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Festa tal-Madonna ta’ Fatima fil-Knisja Parrokkjali ta’ Gwardamanġa

"F'qalbhom, iż-żgħażagħ tagħna għandhom il-ħuġġieġa tal-fidi?" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fl-okkażjoni tal-425 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta' Ħal Kirkop

"Il-parroċċa trid tlaqqa' n-nies ma’ Ġesù u tistedinhom biex ħajjithom tkun għatba għall-ġenna" - L-Arċisqof lill-komunità Tarxiniża

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fl-okkażjoni tal-425 sena mit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Lunzjata f'Ħal Tarxien

"Nemmnu fid-dinjità ta’ kull bniedem" - L-Arċisqof lit-tfal u l-adolexxenti li jattendu l-Istitut Helen Keller

L-Arċisqof jamministra s-Sagramenti lit-tfal u adolexxenti li jattenduċ-Ċentru tar-Riżorsi Helen Keller fil-Qrendi

L-Arċisqof jiltaqa' mar-residenti ta' Roseville

L-Arċisqof jiltaqa' u jiċċelebra Quddiesa mar-residenti u l-ħaddiema tad-dar tal-anzjani Roseville

"Ressaq lill-poplu ta’ din il-parroċċa żagħżugħ lejn Alla" L-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid ta' Pembroke

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-pussess tal-kappillan il-ġdid ta' Pembroke, Dun Reuben Micallef

"Min ixandar il-Kelma jrid jagħti ħajtu billi jxandarha dejjem u kullimkien" - L-Arċisqof lis-seminaristi li ngħataw il-Lettorat

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u jagħti l-Ministeru tal-Lettorat lil erba' seminaristi


 Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi

Live: L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa

Segwi ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi 'live' fuq YouTube