Twitter

 Talba sabiex Monsinjur Arċisqof imexxi Ċelebrazzjoni Liturġika

 Omeliji u Messaġġi tal-Arċisqof

"Ilum fl-irxoxt ta’ Marija naraw il-glorja tal-Mulej u nemmnu fih" - L-Arċisqof fil-festa ta' Santa Marija

Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta fl-okkażjoni tal-festa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema

Kliem ta' kuraġġ lin-nanniet mill-Arċisqof

Quddiesa lejlet il-festa ta' Sant'Anna

"Tgħid x’tgħid il-liġi, iż-żwieġ jibqa’ l-għaqda dejjiema u esklussiva bejn raġel u mara" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa tal-festa ta' San Nikola, is-Siġġiewi

L-Arċisqof jistaqsi lis-soċjetà: Kif tista’ tkun ġo faċilità korrettiva u xorta tħossok qiegħed fit-triq?

Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b'suċċess il-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga

L-Arċisqof lill-politiċi: Kunu kontabbli lejn il‑kuxjenza, lejn is-soċjetà u lejn Alla

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu fil-Ftuħ tat-Tlettax-il Parlament


 Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi

Live: L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa

Segwi ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi 'live' fuq YouTube