Twitter

 Talba sabiex Monsinjur Arċisqof imexxi Ċelebrazzjoni Liturġika

 Omeliji u Messaġġi tal-Arċisqof

"Il-Mulej jagħtina d-dawl biex fil-kampanja ngħidu: “dak ħolqien ta’ Alla”, mhux neqirduha" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mat-tfal, matul il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

Ejjew inkejlu qalbna bl-atteġjamenti tat-tjieba, il-ġustizzja u l-verità – L-Arċisqof

L-Arċisqof jibda l-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

“Ħares lejn il-wiċċ għażiż tar-Redentur u ħallih jgħidlek: “jiena naħfirlek” – L-Arċisqof

L-Arċisqof imexxi pellegrinaġġ bl‑istatwa devota ta’ Ġesù Redentur u jiċċelebra Quddiesa fl-Isla

"Bil-karattru ġwejjed tiegħu Mons. Mercieca seta’ jħoll il-muntanji ta’ preġudizzji" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b’suffraġju ta’ Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca, fl-ewwel sena mill-mewt tiegħu

"L-iskola Kattolika trid tkun bieb miftuħ għall-umanità" - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jippresiedi attività kommemorattiva f'għeluq l-ewwel sena mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca

"Insellem minn hawn il-memorja ta’ Isqof tal-Azzar" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa b'suffraġju tal-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca, fil-Kurja

"Neżortakom biex il-mezzi ta’ komunikazzjoni tagħna jibqgħu, bla biża’, ikunu xhieda tal-verità" - L-Arċisqof

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-25 sena ta’ Radju RTK

"Komplu din il-missjoni li tagħtu xhieda lid-dinja li Ġesù huwa tassew is-Salvatur" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta' grupp ta' saċerdoti

"Ġesù Kristu qered il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju (2 Tim 1:10)"

L-Arċisqof ikkonsagra l-artal u l-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana

"Il-Kelma tal-Mulej hija għajxien għalina" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u jmexxi Pellegrinaġġ f'Ħadd in-Nies, Ħaż Żabbar

“Ħossukom protagonisti fil-ħajja tal-Knisja f’Malta” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa maż-żgħżagħ f'għeluq it-30 sena mit-twaqqif tal-Youth Fellowship

Is-sawm jerġa’ jagħtina direzzjoni ta’ ħelsien u salvazzjoni fil-ħajja tagħna – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa matul l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku

“Kull Nisrani ma jistax jaħrab mill-fatt li f’ċerti ċirkustanzi se jkun ‘sinjal li jmeruh” - L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jżur l-istudenti u l-istaff tal-Università ta' Malta

"Nitolbu lill-Mulej li ngħixu ħajja ta’ nies onesti" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-komunità Tan-Nigret, ir-Rabat

"M’hemm l-ebda progress veru jekk mhux nutrit ukoll mill-għeruq tagħna" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fi tmiem Pellegrinaġġ Pawlin ma' pellegrini Awstrijaċi

“It-tfajliet tagħna għandhom bżonn isibu lil min ix-xewk irattabulhom bid-dmugħ tal-imħabba” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit-Tifkira tad-dmugħ tal-Madonna, fil-Knisja tal-Mirakli f'Ħal Lija


 Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi

Live: L-Arċisqof matul il-Ġimgħa Mqaddsa

Segwi ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi 'live' fuq YouTube