Twitter

 Talba sabiex Monsinjur Arċisqof imexxi Ċelebrazzjoni Liturġika

 Il-Kelma tal-Arċisqof

"Illum huwa l-jum ta’ min għandu l-għatx għal Ġesù mingħajr ma jaf" - L-Arċisqof f'Ħamis ix-Xirka

It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

"Il‑figura tal‑President tar‑Repubblika hija mogħtija lilna u aħna bi pjaċir nilqgħuha bħala sinjal tal‑għaqda ta’ bejnietna" - L-Arċisqof

Quddiesa Għal Art Twelidna fl-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tar-Repubblika ta' Malta, l-E.T. Dr George Vella

"Brother Louis: Kewkba għal ħafna nies" - L-Arċisqof

Quddiesa fil-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta' Brother Louis Camilleri F.S.C.

"Titbegħidx mill-qrar, ersaq lejn il-qrar" - Il-parir tal-Arċisqof għal dan ir-Randan

Pellegrinaġġ u Quddiesa bl-istatwa ta' Ġesù Redentur fl-Isla

"Fik sibna ragħaj ta’ qalb ħelwa u umli" - L-Arċisqof Scicluna lill-Arċiqsof Emeritu Pawlu Cremona

Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo

Inkunu pontijiet ta' umiltà u maħfra bħalma kien Mons. Ġużeppi Mercieca - L-Arċisqof

Quddiesa fit-tielet anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca

Il-vera tifsira tas-sawm fir-Randan

Quddiesa matul l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, il-Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku

'Nitgħallmu mill-Madonna naffaċċjaw il-ħajja kif tkun' - L-Arċisqof

Quddiesa wara l-pellegrinaġġ penitenzjali ta' Ħadd in-Nies

Għaliex insumu, nitolbu u nagħmlu karità fir-Randan?

Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied fil-bidu tar-Randan Imqaddes

L-Arċisqof jappella biex noqogħdu lura milli neqirdu dak li hu sabiħ għas-skapitu tal-flus

Messaġġ waqt it-tnedija tal-ktieb “The Apostolato of the Conventual Church of St John in Valletta” u l-inawgurazzjoni tar-restawr fuq il-pittura ta' San Ġwann minn Mattia Preti

Inutli nqim statwa tal-injam u mbagħad f’qalbi nobgħod lil xi ħadd jew nuża kliem ta' disprezz - L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan u f'għeluq il-75 sena mill-ewwel purċissjoni tal-istatwa titulari f'Ħal Qormi


 Il-Kalendarju tal-Arċisqof