Twitter

 Talba sabiex Monsinjur Arċisqof imexxi Ċelebrazzjoni Liturġika

 Il-Kelma tal-Arċisqof

"Alla jħobbna, għażel destin sabiħ għalina" - L-Arċisqof fil-Qrendi

Omelija waqt Quddiesa tal-aħħar tridu tal-festa ta' Santa Marija

13/08/18
  

Wara kull ftehim kollettiv hemm id-dinjità u d-drittijiet tal-għalliema, li huma essenzjali għall-formazzjoni taċ-ċittadini - L-Arċisqof

Messaġġ waqt l-iffirmar tal-ftehim kollettiv bejn is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija u l-MUT

09/08/18
  

"Id-destin tagħna hu li nkunu sbieħ bħas-Salvatur" - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa Pontifikali fil-festa tas-Salvatur

08/08/18
  

Mulej, agħmel li permezz tal-immaġini mmarkata fuq il-liżar tiegħek, ma naqtgħux qalbna u ma nitbegħdux minnek - L-Arċisqof

Omelija waqt Quddiesa mal-Arċisqof ta' Turin, bħala parti mill-proġett ta' evanġelizzazzjoni tal-Komunità Abramo bl-isem ta' 'L-Akbar Imħabba'

06/08/18
 

Bonus Altor (Missier twajjeb)

Omelija tal-Arċisqof waqt l-ordinazzjoni episkopali ta' Mons. Joseph Galea-Curmi, Isqof Awżiljarju ta' Malta

04/08/18
   

"Persważ li l-Isqof Awżiljaru l-ġdid ikompli jkun ta’ għajnuna fil-ħidma pastorali tad-djoċesi" - L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tħabbira tan-nomina ta' Isqof Awżiljari ġdid tal-Arċidjoċesi ta' Malta

23/06/18
  

Idejna nużawhom biex nagħtu tgħanniqa ta' kuraġġ u mhux biex inwaħħlu t-tabelli ma' dahar xulxin - L-Arċisqof

Iċ-ċerimonja annwali tal-gradwazzjoni tal-Caritas għal dawk li temmew b'suċċess il-programm ta' rijabilitazzjoni mid-droga

21/06/18
  

"Jalla ssibu ħbieb li jgħinukom tkunu qaddisin" - L-Arċisqof lill-adolexxenti tal-Qawra

L-Arċisqof jamministra s-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Qawra

15/06/18
  

 Il-Kalendarju tal-Arċisqof