L-Omeliji u l-Messaġġi tal-Isqof Awżiljarju

M’għandux ikun tabù li titkellem fuq il-ħajja li tibda mat-tnissil - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa ċelebrata fil-festa tal-Vitorja tal-Knisja ta’ Ħal Qormi

Artal li bih inkomplu ninbnew bħala komunità ħajja u magħquda – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa u Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun

Il-kontribut imprezzabbli tal-anzjani – L-Isqof Awżiljarju f'Quddiesa għall-anzjani

Ċelebrazzjoni fl-okkażjoni ta' Jum l-Anzjani

Knisja li tilqa’ lil kulħadd - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara

Is-sejħa tagħna hi li nxerrdu l-ferħ - L-Isqof Awżiljarju fil-festa ta' Santa Marija Assunta

Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, fl-Imġarr Malta

Kewkba li tmexxina lejn il-Mulej – L-Isqof Awżiljarju f'lejlet il-festa ta' Stella Maris

Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta' Stella Maris, f'Tas-Sliema

"Inħallu lill-Madonna tgħallimna s-sabiħ tal-ħajja" - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-okkażjoni tal-inkurazzjoni tal-inkwatru ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema

'Kienet hemm': il-valur tal-preżenza - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes

It-titlu li għażlet il-Verġni Marija - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons. Lino Grech

Tqiegħdu xejn qabel Alla

Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu

Inwasslu l-ferħ u mhux in-niket - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'għeluq il-50 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ 5 sorijiet u 25 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ soru tal-Ulied il-Qalb ta' Ġesù

Ir-rebħa tal-poplu - Il-paniġierku tal-Isqof Awżiljarju fis-Siġġiewi

Quddiesa fil-festa ta' San Nikola ta' Bari, is-Siġġiewi

Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'għeluq il-175 sena tal-Appostolat tat-Talb

Il-ħajja ta' Alla fina - L-Isqof Awżiljarju f'Corpus

Quddiesa fil-festa ta' Corpus Christi