L-Omeliji u l-Messaġġi tal-Isqof Awżiljarju

Il-parir tal-Isqof lill-gradwati l-ġodda: Kunu integri, irrispettaw kull persuna u aħdmu għal soċjetà aħjar

Quddiesa ta' ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta

X'valur fihom id-dettalji ċkejkin?

Quddiesa f’għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja

Niżirgħu ż-żerriegħa tal-imħabba

Omelija waqt Quddiesa ċċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari matul il-Mariapolis

Tifħir, ringrazzjament u inkoraġġiment

Messaġġ waqt il-Konfereza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi 2018

Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?

Omelija fil-festa ta' Ġesù Nazzarenu

Minn fejn iġib il-qawwa tiegħu l-Papa Franġisku?

Omelija waqt Quddiesa ta' ringrazzjament għall-ħajja organizzata minn Caritas Malta

L-omm ta’ ftit diskors imma ta’ azzjoni

Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-50 sena anniversarju tal-paroċċa tal-Madonna ta’ Fatima

10 punti ta' inkoraġġiment liċ-chaplains u l-pastoral teams fl-iskejjel tal-Knisja

L-Isqof Awżiljarju jiltaqa' maċ-chaplains u pastoral teams fl-iskejjel tal-Knisja

Il-qawwa taż-żgħożija fil-Knisja

Omelija waqt Quddiesa fil-bidu tal-Missjoni ż-Żgħira u l-festa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux

L-Ewkaristija tgħinna nkunu strumenti ta' għaqda - L-Isqof Awżiljarju

Omelija waqt Quddiesa mal-Fergħa Ewkaristika

Ir-responsabbiltà lejn il-ħolqien

Quddiesa f'Jum il-Ħolqien u f'għeluq ix-Xahar il-Ħolqien

Is-sejħa tiegħi hi l-imħabba

Quddiesa lejlet il-festa ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

Fik ittamaw u inti ħlisthom

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

Komunjoni u Missjoni: Fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa

Quddiesa f'għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-parroċċa

X'jagħmel tassew ġieħ lin-Nisrani?

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni ta' Ġieħ Ħal Balzan

Bil-ġrieħi ta' Kristu ksibna l-fejqan tagħna - L-Isqof Awżiljarju

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Għoti tal-Pjagi ti ta' San Franġisk ta' Assisi

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna - L-Isqof Awżiljarju

Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi tal-kongregazzjoni Little Sisters of the Poor

Xandar tal-għożża tal-ħajja - L-Isqof Awżiljarju f'Ħal Balzan

Quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Joseph Galea-Curmi