L-Omeliji u l-Messaġġi tal-Isqof Awżiljarju

"Inħallu lill-Madonna tgħallimna s-sabiħ tal-ħajja" - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-okkażjoni tal-inkurazzjoni tal-inkwatru ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema

'Kienet hemm': il-valur tal-preżenza - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes

It-titlu li għażlet il-Verġni Marija - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons. Lino Grech

Tqiegħdu xejn qabel Alla

Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu

Inwasslu l-ferħ u mhux in-niket - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'għeluq il-50 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ 5 sorijiet u 25 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ soru tal-Ulied il-Qalb ta' Ġesù

Ir-rebħa tal-poplu - Il-paniġierku tal-Isqof Awżiljarju fis-Siġġiewi

Quddiesa fil-festa ta' San Nikola ta' Bari, is-Siġġiewi

Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'għeluq il-175 sena tal-Appostolat tat-Talb

Il-ħajja ta' Alla fina - L-Isqof Awżiljarju f'Corpus

Quddiesa fil-festa ta' Corpus Christi

Vivere per la gloria di Dio - Vescovo Ausiliare

Messa durante il meeting del CCEE per gli addetti stampa e portavoce delle Conferenze episcopali

L-abbandunati f'qalbna - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Abbandunati

"Il-fidi mhijiex aljenazzjoni jew ħarba mir-responsabbiltajiet li għandna" - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa mal-komunità ta' Baħar iċ-Ċagħaq bħala parti mill-Viżta Pastorali f'Ħal Għargħur

National Sorry Day

Artiklu mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

L-Imħabba: Il-pern tal-ħajja Nisranija - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-bidu tal-Viżta Pastorali f'Ta' Xbiex