L-Omeliji u l-Messaġġi tal-Isqof Awżiljarju

X'jagħmel tassew ġieħ lin-Nisrani?

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni ta' Ġieħ Ħal Balzan

16/09/18
  

Bil-ġrieħi ta' Kristu ksibna l-fejqan tagħna - L-Isqof Awżiljarju

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Għoti tal-Pjagi ti ta' San Franġisk ta' Assisi

02/09/18
  

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna - L-Isqof Awżiljarju

Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi tal-kongregazzjoni Little Sisters of the Poor

30/08/18
  

Xandar tal-għożża tal-ħajja - L-Isqof Awżiljarju f'Ħal Balzan

Quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

12/08/18
  

"Naqsmu mal-oħrajn dak li hu tajjeb, sabiħ u għażiż" - L-Isqof Awżiljarju-elett f'Lourdes

Quddiesa fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni tal-inkwadru ta’ San Ġorġ Preca f'Lourdes

10/07/18
  

Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija - Il-Vigarju Ġenerali

Il-Vigarju Ġenerali jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi

14/05/18
  

Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom

Artiklu mill-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi

08/05/18
  

San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja - Omelija tal-Vigarju Ġenerali

Quddiesa għall-operaturi pastorali fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

27/04/18
  

A reality check

Artiklu mill-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi, ippubblikat fuq The Sunday Times of Malta

15/04/18
  

'Agħtina O Mulej qalb umli, niedma u miftuħa għall-oħrajn' - Il-Vigarju Ġenerali

Il-Vigarju Ġenerali jiċċelebra Quddiesa waqt l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku

21/02/18
  

"Komunità magħquda u b’qalb kbira" - Il-Vigarju Ġenerali lill-Parroċċa tal-Qrendi

Quddiesa fl-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa ta' Santa Marija, il-Qrendi

17/02/18