"Il-Mulej ħelisna mill-biża' tal-mewt" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-avukati, b'memorja ta' Prof. Ganado, fil-Kamra tal-Avukati

"Aħna lkoll tqaddisna fi Kristu Ġesù" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess ta' Fr Denis Schembri, il-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa tal-Manikata

“Ikollna kemm ikollna progress, dejjem se jkollna bżonn nuru sapport u mħabba lil xulxin” - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-pussess ta' Dun Mario Mangion bħala l-Arċipriet tal-Parroċċa San Ġorġ Martri, Ħal Qormi

"Kompli fittex li tiltaqa’ ma’ Ġesù anke f’ċirkustanzi diffiċli" - L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej u l-Kandidatura ta' erba' seminaristi

Opportunità biex nġeddu l-fiduċja fil-Proġett Ewropew

L-Arċisqof jippreżenta lill-Gvern ta' Malta rapport tal-Knisja fuq il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-UE