Il-missjoni tas-saċerdot: iqaddes lid-dinja ta' madwaru - L-Arċisqof Cremona f'għeluq il-50 sena tal-ordinazzjoni presbiterali

Quddiesa f'għeluq il-50 sena mill-ordinazzjoni presbiterali ta' Mons. Pawlu Cremona u Mons. George Frendo

Kummissjoni Ġustizzja u Paċi: Ewropa magħquda favur il-ġid komuni

Dokument ta' riflessjoni mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi