Il-prioritajiet pastorali tal-parroċċi f'Malta

Live-in tal-Kappillani 2019

Żvilupp Sostenibbli għall-Gżejjer Maltin - Viżjoni għall-2050

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Filmat: In-nies huma aktar importanti

Stqarrija maħruġa minn 44 NGO fosthom entitajiet tal-Knisja Kattolika

Nietzsche u kif finalment tista' teħles minn Alla

The Benjamin Tonna Lecture 2019