Dar li tfakkarna fil-konsagrazzjoni tagħna – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-okkażjoni tas-70 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta' San Girgor

Il-kariżmi fi ħdan il-Knisja komunjoni

L-Isqof Joseph Galea-Curmi jindirizza seminar forum għall-għaqdiet u movimenti, MCYN u l-Istitut għall-Formazzjoni Pastorali (PFI)

San Franġisk: faqar li jgħinek tgħix bil-libertà tal-qalb u bis-sempliċità - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f’lejlet il-Festa ta’ San Franġisk t’Assisi

Dar għażiża miftuħa għal kulħadd - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa ċelebrata fil-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Katidral tal-Imdina

Fiduċja 'sax-xifer' f'Ġesù u fil-Madonna - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-ewwel anniversarju mill-Inkurunazzjoni tal-istatwa tal-Madonna

Qalb miftuħa u azzjoni f'waqtha - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju ta' erba' Sorijiet tal-Karità

L-ebda persuna m’għandha tispiċċa fl-iskart tal-istorja - L-Isqof Joseph Galea-Curmi

Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Migranti u r-Refuġjati

Artal li bih inkomplu ninbnew bħala komunità ħajja u magħquda – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa u Konsagrazzjoni tal-artal fil-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun

Il-kontribut imprezzabbli tal-anzjani – L-Isqof Awżiljarju f'Quddiesa għall-anzjani

Ċelebrazzjoni fl-okkażjoni ta' Jum l-Anzjani

Knisja li tilqa’ lil kulħadd - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa waqt ċelebrazzjoni tal-Gruppi Familji Nsara

Is-sejħa tagħna hi li nxerrdu l-ferħ - L-Isqof Awżiljarju fil-festa ta' Santa Marija Assunta

Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, fl-Imġarr Malta

Kewkba li tmexxina lejn il-Mulej – L-Isqof Awżiljarju f'lejlet il-festa ta' Stella Maris

Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta' Stella Maris, f'Tas-Sliema

"Inħallu lill-Madonna tgħallimna s-sabiħ tal-ħajja" - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-okkażjoni tal-inkurazzjoni tal-inkwatru ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema

'Kienet hemm': il-valur tal-preżenza - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes