Is-sejħa tagħna hi li nxerrdu l-ferħ - L-Isqof Awżiljarju fil-festa ta' Santa Marija Assunta

Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, fl-Imġarr Malta

"Inħallu lill-Madonna tgħallimna s-sabiħ tal-ħajja" - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-okkażjoni tal-inkurazzjoni tal-inkwatru ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema

'Kienet hemm': il-valur tal-preżenza - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f’Lejlet il-Festa tal-Madonna ta’ Lourdes

It-titlu li għażlet il-Verġni Marija - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fil-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Mons. Lino Grech

Tqiegħdu xejn qabel Alla

Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu

Inwasslu l-ferħ u mhux in-niket - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'għeluq il-50 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ 5 sorijiet u 25 sena ta’ ħajja reliġjuża ta’ soru tal-Ulied il-Qalb ta' Ġesù

Ir-rebħa tal-poplu - Il-paniġierku tal-Isqof Awżiljarju fis-Siġġiewi

Quddiesa fil-festa ta' San Nikola ta' Bari, is-Siġġiewi

Kontribut kbir fil-missjoni tal-Knisja - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'għeluq il-175 sena tal-Appostolat tat-Talb

Il-ħajja ta' Alla fina - L-Isqof Awżiljarju f'Corpus

Quddiesa fil-festa ta' Corpus Christi

Vivere per la gloria di Dio - Vescovo Ausiliare

Messa durante il meeting del CCEE per gli addetti stampa e portavoce delle Conferenze episcopali