Il-Jum tar-Rebħa

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju f'Ħamis ix-Xirka

It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn f'Ħamis ix-Xirka

"L-omm li qatt ma tabbandunana" - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'Jum id-Duluri mal-ħaddiema u l-pazjenti tal-Isptar Mater Dei

Napprezzaw it-teżor tas-Sagrament tal-Qrar - L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa bħala parti mill-Viżta Pastorali fl-Imtarfa

"Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan"

Quddiesa fl-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-presbiterat ta' Mons. Pawl Camilleri u Mons. Victor Zammit Mckeon

Il-festa tal-Lunzjata: Tibda bi tnejn u tispiċċa bi tlieta

Quddiesa fil-festa tal-Lunzjata

Ma tismax ħossu - L-Isqof Galea-Curmi fil-festa ta' San Ġużepp

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp

Ħafna aktar minn ftira

Artiklu mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Nagħtu ġieħ lil min jistħoqqlu

Quddiesa mill-100 sena mit-twelid ta' Dun Edgar Vella

Tliet kelmiet mill-grotta ta' Lourdes

Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f'Lourdes

Tliet kelmiet li jfissru ħafna

Quddiesa waqt żjara fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl

Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana

Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja 2019