Tliet kelmiet mill-grotta ta' Lourdes

Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f'Lourdes

Tliet kelmiet li jfissru ħafna

Quddiesa waqt żjara fil-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl

Magħqudin biex nipproteġu l-ħajja umana

Quddiesa fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja 2019

Laqgħa li ġabet bidla radikali

Quddiesa fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl u fl-44 anniversarju tal-parroċċa

It-tliet affarijiet li jgħallimna San Publiju

Quddiesa fil-festa ta' San Publiju

Ġesù bħala għalliem, tabib u ħabib

Quddiesa organizzata mis-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika Maltija

"Il-Knisja tistagħna bix-xhieda tal-Laboratorju tal-Paċi" - L-Isqof Awżiljarju

Omelija waqt Quddiesa fil-Laboratorju tal-Paċi

Il-parir tal-Isqof Awżiljarju lill-kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Balluta

Omelija waqt Quddiesa tal-pussess ta' Patri Renald Lofreda O. Carm bħala l-kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Balluta

Ħajja ta' fedeltà

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa

Omm għażiża

Omelija waqt Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla

Il-Milied jgħallimna ngħożżu l-ħajja bl-imħabba

Omelija waqt il-Quddiesa ta' Nofsillejl

Is-smigħ, l-għerf u l-azzjoni

Quddiesa għall-ħaddiema tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika

Kelma ta' faraġ għal min għaddej minn żmien diffiċli

Quddiesa għall-anzjani u l-istaff ta' Casa Leone u l-ħaddiema tal-Kurja tal-Arċisqof

Ngħożżu l-ġmiel

Quddiesa fil-festa tal-Immakulata Kunċiżżjoni

Il-messaġġ tal-Isqof Awżiljarju waqt l-adorazzjoni favur il-ħajja

Adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija organizzata minn Life Network Foundation