Dawl għall-istorja tal-bniedem

Omelija waqt Quddiesa tal-inawgurazzjoni u t-tberik tal-Via Lucis

L-Isqof Awżiljarju: Is-salib tal-vjolenza domestika mhuwiex li taċċetta jew tissaporti imma li tieħu azzjoni kontra l-abbuż

Quddiesa mal-vittmi tal-vjolenza domestika u l-istaff ta' Programm Sebħ, Merħba Bik, Għabex, APPOGG u SOAR

Mara ta' fidi u kuraġġ

Quddiesa fil-festa ta' Santa Katarina

L-Isqof Awżiljarju lill-gradwati tal-MCAS: "Kunu nies ta' kuxjenza"

Quddiesa ta' ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda taL-MCAST

Is-soru li l-ħabsin kienu jarawha bħala omm

Omelija fil-festa tal-Beata Enrichetta Alfieri

Il-missjoni tal-PFI fid-dawl tal-esperjenza ta' Żakkew

Omelija f'jum il-gradwazzjoni tal-istudenti tal-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali

Min kien San Ġwann tas-Salib?

Quddiesa fil-festa ta' San Ġwann tas-Salib

Il-parir tal-Isqof lill-gradwati l-ġodda: Kunu integri, irrispettaw kull persuna u aħdmu għal soċjetà aħjar

Quddiesa ta' ringrazzjament għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta

X'valur fihom id-dettalji ċkejkin?

Quddiesa f’għeluq l-20 sena mit-tberik tal-knisja

Niżirgħu ż-żerriegħa tal-imħabba

Omelija waqt Quddiesa ċċelebrata mal-Moviment tal-Fokolari matul il-Mariapolis

Tifħir, ringrazzjament u inkoraġġiment

Messaġġ waqt il-Konfereza Nazzjonali tal-Kariżmatiċi 2018

Tista’ toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret?

Omelija fil-festa ta' Ġesù Nazzarenu

Minn fejn iġib il-qawwa tiegħu l-Papa Franġisku?

Omelija waqt Quddiesa ta' ringrazzjament għall-ħajja organizzata minn Caritas Malta

L-omm ta’ ftit diskors imma ta’ azzjoni

Omelija waqt Quddiesa f’għeluq il-50 sena anniversarju tal-paroċċa tal-Madonna ta’ Fatima