Ir-responsabbiltà lejn il-ħolqien

Quddiesa f'Jum il-Ħolqien u f'għeluq ix-Xahar il-Ħolqien

Is-sejħa tiegħi hi l-imħabba

Quddiesa lejlet il-festa ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

Fik ittamaw u inti ħlisthom

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Mellieħa

Komunjoni u Missjoni: Fil-qalba tal-ħajja tal-parroċċa

Quddiesa f'għeluq it-53 sena mit-twaqqif tal-parroċċa

X'jagħmel tassew ġieħ lin-Nisrani?

Omelija waqt Quddiesa fl-okkażjoni ta' Ġieħ Ħal Balzan

Bil-ġrieħi ta' Kristu ksibna l-fejqan tagħna - L-Isqof Awżiljarju

Omelija waqt Quddiesa fil-festa tal-Għoti tal-Pjagi ti ta' San Franġisk ta' Assisi

Dawk li huma l-aktar vulnerabbli jeħtieġu l-akbar għajnuna - L-Isqof Awżiljarju

Omelija fil-festa ta’ Santa Jeanne Jugan, il-fundatriċi tal-kongregazzjoni Little Sisters of the Poor

Xandar tal-għożża tal-ħajja - L-Isqof Awżiljarju f'Ħal Balzan

Quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla ġimgħa wara l-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

"Naqsmu mal-oħrajn dak li hu tajjeb, sabiħ u għażiż" - L-Isqof Awżiljarju-elett f'Lourdes

Quddiesa fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni tal-inkwadru ta’ San Ġorġ Preca f'Lourdes

Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija - Il-Vigarju Ġenerali

Il-Vigarju Ġenerali jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi

Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom

Artiklu mill-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi

San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja - Omelija tal-Vigarju Ġenerali

Quddiesa għall-operaturi pastorali fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

A reality check

Artiklu mill-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi, ippubblikat fuq The Sunday Times of Malta