A reality check

Artiklu mill-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi, ippubblikat fuq The Sunday Times of Malta

'Agħtina O Mulej qalb umli, niedma u miftuħa għall-oħrajn' - Il-Vigarju Ġenerali

Il-Vigarju Ġenerali jiċċelebra Quddiesa waqt l-irtir tar-Randan għall-impjegati tal-Kurja, Caritas u t-Tribunal Ekkleżjastiku

"Komunità magħquda u b’qalb kbira" - Il-Vigarju Ġenerali lill-Parroċċa tal-Qrendi

Quddiesa fl-okkażjoni tal-400 anniversarju tal-Parroċċa ta' Santa Marija, il-Qrendi